14 decembrie 2014
CONFIRMARECa participant la Sedinta Comitetului Director din luna decembrie 2014, in nume personal, confirm veridicitatea celor din materialul de mai jos, preluat dupa blogul Filialei Constanta.


Adevărul despre şedinţa Comitetului Director din data de 09.12.2014
A.   Activităţi în perioada premergătoare şedinţei Comitetului Director
După adoptarea  de către Biroul operativ a Deciziei 1398 din 13 noiembrie 2014 (vezi anexa nr.1) nu s-a luat nici o măsură, conform prevederilor ROF art. 20 lit. c., pentru dispunerea verificării activităţii biroului operativ la filialei sector 6 Bucureşti ,nu s-a hotărât nici o măsură privind conducerea curentă a filialei.
Următoarele măsuri dispuse de către  Biroul Operativ Central sunt abuzive, neavând acoperire în prevederi ale Statutului sau ROF-ului:
a.       Blocarea accesului BO al Filialei Sector 6 la site-ul de Internet al SCMD.
b.      Blocarea telefoanelor de serviciu repartizate membrilor BO al Filialei;
c.       Blocarea subcontului bancar al Filialei.
Măsura adoptată a fost ilegală pentru că:
·         Decizia  nu a fost luată de persoanele legal îndreptăţite. Biroul Operativ este format din preşedintele SCMD şi secretarul general, respectiv col.(r) Dogaru Mircea şi gen.bg.(r) Iosif Bălan(vezi ROF art.19-1). Decizia din 13 noiembrie este semnată de  col.(r) Dogaru Mircea şi   col.(r)  Valeriu Pricină, care nu are această calitate .
·         Biroul operativ al filialei nu poate fi sancţionat în baza prevederilor articolelor 9 (d), 10 (a) şi 13 (a,c,d)/Statut şi art. 83 alin. a,c,d,e,g din ROF.
-          Art.9(d) face referire la membrii fondatori.
-          Celelalte articole fac referire la abaterile membrilor de sindicat şi nu la  cele ale unui organ de conducere. Dacă se constata că membri ai Biroului Operativ al filialei au comis abateri, aceştia trebuiau sancţionaţi individual, fiecare pentru abaterea comisă.
Col.(r)Tudor Marian , fiind membru al Comitetului Director, nu poate  fi suspendat decât în condiţiile art.21, în urma unei propuneri de contestare făcută de un alt membru al Comitetului Director, aceasta urmând a fi discutată şi eventual aprobată de membri Comitetului Director(vezi art.22).. În acest caz nimeni nu a depus la Secretariatul General al SCMD  o astfel de  propunere de suspendare .
Pentru o corectă informare a membrilor filialei asupra Deciziei nr.1398 şi pentru a-şi pregăti apărarea în şedinţa Comitetului Director membrii Biroului Operativ al Filialei 6 au solicitat  Biroului Operativ Central o serie de documente prin Nota raport nr.22 din 21.11.2014, la care nu s-a primit nici un răspuns.
Trebuie menţionat că Biroul Operativ Central , conform art.20 lit. B din Statutul SCMD, ar fi trebuit să coordoneze activitatea Birourilor Operative Teritoriale, inclusiv a celui de la Sectorul 6,  lucru care de fapt nu s-a întâmplat.
A.     Pregătirea şedinţei
·         Convocarea şedinţei CD nu s-a făcut, cu respectarea integrală, de către preşedintele SCMD,   a prevederilor Deciziei CD. din 29 august 2013. Aceasta prevede anunţarea tuturor membrilor CD, prin orice mijloc de comunicare, cu 5 zile înaite, asupra datei de desfăşurare a şedinţei  şi a ordinii de zi. Gen.bg. Constantin Năstase nu a fost anunţat, fiind contactat doar cu o zi înanintea desfăşurării şedinţei.
·         Conform convocatorului  la şedinţă urmau să participe 17 persoane (vezi anexa nr.2)
·         Punctul 1 al ordinii de zi este incorect formulat  – Normal ar fi trebuit să fie Dezbaterea şi aprobarea  Deciziei Biroului Operativ Central nr.1398 din 13 noiembrie 2014 (vezi anexa nr.3)
B.    Desfăşurarea şedinţei
-          Col. (r) Mircea Dogaru  a făcut prezenţa constatându-se că la şedinţă participă 11 membri ai Comitetului Director, iar alţi 3 sunt reprezentaţi de persoane mandatate. Surprinzător, deşi cu  cinci  zile înainte Răcăşan Ştefan era convocat la şedinţă, acum am aflat că este exclus din SCMD(vezi anexa nr.4).
-          Col.(r) Mircea Dogaru a anunţat ordinea de zi, fără  a o supune aprobării şi fără a întreba dacă mai sunt completări. Menţionez că în data  de 6 decembrie am înaintat un raport prin care solicitam completarea ordinii de zi ( vezi anexa nr.5)
-          Col. (r) Mircea Dogaru nu a propus timpul de desfăşurare şi structura şedinţei
-          Col. (r) Mircea Dogaru a solicitat aprobarea prezenţei la şedinţă a unui număr de 4 membri ai Biroului Operativ al Filialei Sector 6, aspect cu care au fost de acord toţi participanţii
-          Departamentul Media ŞI Relaţii Publice nu a organizat înregistrarea audio-video a şedinţei, acestă activitate  fiind executată de către reprezentanţii filialei sector 6.
-          Înainte de începerea dicuţiilor la punctul unu al ordinii de zi am făcut un apel la cei prezenţi de a renunţa la acest punct argumentând că este momentul unirii eforturilor pentru întărirea sindicatului, eventualele sancţiuni nuputând  avea decât un efect contrar .Am susţinut că ar  trebui să discutăm în mod deosebit despre ce avem de făcut în anul 2015.
-          Punctul meu de vedere nu a fost însuşit de cei prezenţi şi s-a trecut la discutarea punctului unu al ordinii de zi.
-          Col.(r) Mircea Dogaru nu a prezentat nici un material al Biroului Operativ Central care să justifice sancţiunile propuse, argumentând că se cunoaşte situaţia, conform materialelor prezentate în Decizia adoptată  la data de11 noiembrie 2014.
-          S-a dat cuvântul col.(r)Tudor Marian şi reprezentanţilor  biroului Operativ al filialei sector 6.
-          Aducând ca argumente un teanc de documente, aceştia au devenit din acuzaţi,  acuzatori ai Biroul Operativ Central. S-a subliniat că  membri acestui organism central de conducere nu au participat la nicio adunare generală a filialei. Deasemenea aceştia au acuzat că permanent nu au primit nici un răspuns la solicitările adresate conducerii centrale. S-a arătat că nu sunt adevărate susţinerile Biroului Operativ Central referitoare la neparticiparea membrilor filialei la acţiunile sindicatului, unul dintre cei acuzaţi arătând că s-a îmbolnăvit grav în urma participării la pichetarea executătă la Cotroceni, la o temperatură de – 15  grade. Col. (r)  Valeriu Pricină a fost acuzat de folosirea unor expresii jignitoare la adresa colegilor din sindicat - catzaoni de vocatie, alteritivi, etc- în materiale publicate pe blogul personal. 
-          Permanent reprezentanţii filialei au fost întrerupţi de către col. (r)  Valeriu Pricină. În  momentul când unul din membri biroului filialei a început să prezinte documente incomode despre Biroul Operativ Central, a solicitat întreruperea audierii  membrilor filialei afirmând că  nu “suntem la o adunare publică”.
-          Urmare acestei atitudini reprezentanţii Biroului Operativ al filialei sector 6 au părăsit lucrările adunării, afirmând că se vor adresa justiţiei  pentru corecta rezolvare a situaţiei lor.
-          Două momente au fost deosebit de jenante. Primul este legat de apelul la verticalitate făcut de Col.(r)  Valeriu Pricină, el fiiind ultimul membru din SCMD îndreptăţit să vorbească despre aşa ceva. Probabil că a crezut domnia sa că se poate uita faptul că  prin înscrierea în UNPR a afectat grav imaginea sindicatului şi  a contribuit hotărâtor la creşterea neîncrederii membrilor de sindicat în conducerea centrală.                                                                                                                                          Al doilea moment este legat de acuzarea col. Tudor Marian, culmea,  de către  col. (r)  Mircea Dogaru  că şi-a jignit grav colegii din sindicat comparându-i cu nişte  “ghiocei”. Când participanţii i-au adus aminte domnului preşedinte că a utilizat la adresa colegilor epitete mult mai dure – căprari, abulici, etc – o parte din cei prezenţi  au susţinut că domnul preşedinte le-a folosit în pamflete.
-          Urmare a discuţiilor deosebit de aprinse, de multe ori argumentele fiind înlocuite cu un ton deosebit de ridicat, s-a constatat că membri Biroului Operativ al filialei sector 6 sunt nevinovaţi.
-          Referitor la domnul Col.(r)  Tudor Marian s-au conturat două idei. Eu am susţinut că este necasar să nu se ia nici o măsură împotriva acestuia, cu condiţia să fie mai ponderat în postările pe care le va face pe site-ul sindicatului. Alţi doi colegi au susţinut că este necesar să îşi ceară scuze pentru expresia nepotrivită folosită. În timp ce noi discutam aceste aspecte, s-a distribuit un bultin de vot, conceput de domnul col. (r)   Mircea Dogaru, prin care se propuneau următoarele: “se admite reluarea activităţii Biroului Operativ al filialei sector 6 şi se prelungeşte suspendarea preşedintelui filialei sector 6 până la următoarea şedinţă a Comitetului Director, şedinţă în care va trebui să prezinte dovezi pentru acuzele aduse conducerii SCMD, în postările semnate de domnia sa.Materialele vor fi predate domnului Tudor Marian, de către Secretariatul General, sub semnătură”. O parte din cei prezenţi nu am fost de acord cu prevederile acestui  buletin de vot, care nu au  ţinut cont de ceea ce discutasem anterior. În acest moment a intervenit Col.(r)  Valeriu Pricină care a arătat necesitatea luării unor măsuri împotriva filialelor care sunt împotriva conducerii SCMD. A nominalizat filialele sector 6, filiala Craiova şi, surprinzător pentru mine,  filiala Constanţa.
-          Avănd în vedere că am constatat că toate eforturile pe care le-am  depus pentru a rezolva corect acestă situaţie, modul nestatutar prin care  se încerca impunerea sancţionării domnului Col.(r)Tudor Marian şi acuzaţiile nefondate aduse filialei Constanţa, am comunicat, spre marea satisfacţie a verticalului Col.(r)Valeriu Pricină, că îmi dau demisia din SCMD şi am părăsit şedinţa.
-          După ce eu am părăsit şedinţa, a urmat o altercaţie deosebit de violentă între un vicepreşedinte zonal şi acelaşi Col.(r) Valeriu Pricină, în urma căreia au părăsit şedinţa încă patru membri ai Comitetului Director. Cei rămaşi au votat în unanimitate pentru: “În legătură cu Decizia Biroului Operativ Central nr.1386 din 11 noiembrie 2014 privind suspendarea activităţii Biroului Operativ al filialei sector 6, Comitetul Director decide:Se prelungeşte doar suspendarea preşedintelui filialei sector 6, până la următoarea şedinţă a CD, pentru a fi discutată situaţia creată, în baza documentelor pe care le va prezenta domnia sa”.
-          Haosul a fost cuvântul de ordine al acestei şedinţe.                                                Din cei 17 convocaţi iniţial, au participat 11, la care s-au adăugat încă trei, care  au mandatat alţi membri să îi reprezinte.  La votul final s-a anunţat că au votat 9, dar s-au  prezenta doar  8 buletine. În mod real au votat doar 6 persoane prezente.
-           Mai adaug şi faptul că membri Comitetului Director nu au ştiut exact ce analizează: Decizia nr. 1386/11.11.2014,cum este consemnat pe buletinul de vot sau  Decizia nr. 1398/11.11.2014(vezi pagina Filialei Sector nr.6).
-          Ca dovadă a faptului că această şedinţă a avut ca unic scop sancţionarea col. Tudor Marian , după efectuarea ultimei votări, nu au mai fost discutate celelalte puncte ale ordinii de zi.
-          În conformitate cu Decizia Comitetului Director din 29 august 2013 şedinţa trebuia să se încheie cu întocmirea unui comunicat cu concluziile rezultate în urma şedinţei Comitetului Director, care după semnarea de către toţi cei prezenţi, să fie adus la cunoştinţa filialelor prin grija vicepreşedinţilor zonali şi a Secretariatului General al SCMD. Un astfel de document nu există.
Aceasta a fost cea mai catastrofală şedinţă a Comitetului Director la care am participat în  perioada 2013-2014. Ea a a vut ceva din grotescul şedinţelor de sancţionare a membrilor de partid din perioada stalinistă. Personal nu mai doresc să fiu părtaş la astfel de mascarade.
Această  decizie este profund ilegală iar cei care au contribuit la aprobarea ei s-au asociat la săvârşirea unei mari mârşăvenii.
Menţionez că nu am prostul obicei de a mă afilia la diferite grupuri, în toate situaţiile acţionând aşa cum propria conştiinţă îmi dictează.
Am considerat necesar să vă aduc la cunoştinţă desfăşurarea reală a unei ruşinoase acţiuni, a cărui unic  scop a fost acela de a sancţiona prin orice mijloace un coleg care s-a făcut incomod actualei conduceri a SCMD.
O astfel de stare de lucruri nu este normală şi ea trebuie să înceteze de urgenţă !
Col.(r) Remus Macovei

28 noiembrie 2014

Comunicat BOp SCMD Filiala sector 6 Bucuresti

COMUNICATUL BOP AL SCMD FIL SECT. 6

Privind Decizia Biroului Operativ Central din 13.11.2014 (inregistrata cu nr. 1398/14.11.2014) referitor la suspendarea activitatatii Biroului Operativ al Filialei Sector 6 Bucuresti

In atentia membrilor de sindicat ai:
-         Filialei Sector 6, Filialelor din Bucuresti si Judetul Ilfov, Vicepresedinti ai Consiliilor de Coordonare ai Filialelor din tara si Presedinti ai Filialelor din tara -
Stimati Colegi,
Chiar daca nu va vine sa credeti cu adevarat citind titlul, activitatea Biroului Operativ al Filialei Sector 6 Bucuresti, a fost suspendata de catre Biroul Operativ Central. Suspendata din nou.
Pentru a intelege realele motive aflate la baza acestei decizii aiuritoare desi suntem convinsi ca le banuiti, va facem cunoscute in spiritul corectitudinii si transparentei modului nostru de lucru, cu care v-am obisnuit, urmatoarele:
1. Biroul Operativ al Filialei Sector 6, una din cele mai active si vocale organizatii ale SCMD, a atras atentia Biroul Operativ Central in repetate randuri  in cadrul organizatoric legal si uzand gradual de toate mijloacele statutare, asupra consecintelor modului defectos de conducere a SCMD. Rezultatul il vedem azi, dar pe pielea noastra !
Pentru evitarea derapajelor si imbunatatirea activitatii Biroului Operativ Central, iata spre exemplificare, Propunerile Biroului Operativ al Filialei si ale membrilor sai de sindicat, prezentate la Bilantul Activitatii Filialei SCMD Sector 6 in perioada Aprilie 2010 - Aprilie 2014, desfasurat la Parlamentul Romaniei, la ­­­­­­­­­­­7 MAI 2014 :
          - întreaga activitate a SCMD să se desfăsoare în principal în directia recâstigării, în instantă, a drepturilor pierdute prin aplicarea unor hotărâri aberante;
- actiunile si întreaga activitate a SCMD să se desfăsoare cu costuri minime si bine fundamentate;
- orice actiune sindicala, indiferent de anvergura ei, nu se va desfasura fara avizul Dep. Juridic, in ceea ce priveste oportunitatea si legalitatea;
- in orice actiune sindicala să  fie  implicate: Dep. Organizare, Juridic, Media, Informatii si incadrarea acestora cat mai repede, cu nuclee functionale;
- rolul presedintelui nu este acela de PRESEDINTE- JUCATOR;
-  toate actiunile sindicale vor incepe obligatoriu cu o conferinta de presa, la care va participa tot Comitetul Director, si se vor incheia cu un comunicat de presa publicat pe site;
-  Dep. Media va trebui de urgenta incadrat, si va avea compartiment de monitorizare a emisiunilor TV;
- Comitetul Director să fie  prezent, in corpore, la actiunile sindicale;
- filialele din tara, care nu participa la actiuni comune in Bucuresti sa desfasoare program de actiune in orasele lor, pentru a produce un efect de masa.
            Facem precizarea ca aceste propuneri vizau anul 2011, dar ce sa vezi, dl. Presedinte isi vede de treaba si lanseaza cu de la sine putere PLATFORMA CIVICA in douasprezece puncte, cu ocazia Zilei Internationale a Muncii Decente in 7 octombrie 2011 scopul mitingurilor de la Bucuresti si din Tara, spune dansul, ,, fiind organizarea Societatii civile de catre militari, in dubla lor calitate de membri de drept ai Societatii civile (ca militari si sindicalisti)”.
Desi nicaieri in lumea democratica, militarii nu organizeaza societatea civila, Romania este o tara atipica, si  merge fara sa ne-o ceara nimeni !! Cum am reusit si cat de impresionata este societatea romaneasca si strainatatea, se vede in 2014.
2. Disensiunile intre Filiala si CD au  devenit extrem de puternice in anul 2012 debutand cu decizia dl. Col (r) Tudor Marian, trimisa presedintelui SCMD in data de 02.04.2012, de retragere din functia de vicepresedinte al SCMD.
Totodata, Biroul Operativ al Filialei a luat act de ,,Informarea privind unele decizii luate de catre Comitetul Director al SCMD in sedinta din 05.04.2012”, publicata in data de  08.08.2012 pe pagina principala a site-ul SCMD, prin care se arata:
a) - CD nu a infiintat niciodata vreun consiliu de coordonare filiale si  respinge o atare structura nestatutara si susceptibila de a crea paralelisme si sciziuni. CD atrage atentia BO ale Filialelor din Bucuresti si Ilfov ca au fost manipulate de catre unul dintre “venerabili”, coleg de loja cu domnii generali Oprea si Mihai Iliescu, desi in conformitate cu prevederile art.12 litera I, art.28(1) din Statutul SCMD si art.39 litera f alin. 4 din ROF-ul SCMD, in data de 17 august 2011 s-a decis constituirea Consiliului de Coordonare a filialelor din Bucuresti si Ilfov, structura unitara, fara personalitate juridica si fara a aduce atingere filialelor de sector. Mai mult, in data de 28 decembrie 2011 CD a aprobat constituirea Consiliilor Consultative pe zone geografice, Bucuresti si Ilfov.
In fapt, PROTOCOLUL de constituire are urmaroarele capitole, ca puncte de referinta:
1. Motivaţia necesităţii constituirii acestei structuri.
.         2. Manifestarea unei atitudini proactive şi nu doar reactive în modul de acţiune faţă de situaţii şi evenimente (motivaţie).
3. Promovarea unei imagini profesioniste, implicate şi competente la nivelul Capitalei precum şi consolidarea filialelor prin (motivaţie).
4.
 Atragerea resurselor financiare.
5. Organizare, atribuţii şi competenţe ale structurii.
In cel mai transparent mod, PROTOCOLUL a fost publicat si pe site-ul Departamentului Organizare, miercuri, 2 noiembrie 2011.
b)    - este invocat un  grupuscul de 7-8 persoane, infiintat pe baza de coterie vizand destructurarea sindicatului, prin inventarea unei structuri paralele Comitetului Director – adica o gasca cu ganduri ascunse, respectiv BOP al Filialei;
c) - defaimarea continua, prin MICA SCHITA DE SCENARIU” - autor dl. Valeriu Pricina publicata pe site-ul sindicatului, in conditiile in care:
- La data de 07 februarie 2012 a avut loc o discutie spontana cu reprezentanti ai MAI, respectiv cu secretarul de stat, chestor pr. Dl. Guran Lucian, dialog ce nu a fost pregatit si aprobat de CD (desi a participat presedintele SCMD). Paradoxul rezulta din faptul ca la momentul discutiilor, presedintele SCMD nu a putut prezenta, in scris, setul de probleme cu care se confrunta membrii SCMD din MAI, problematica scrisa fiind depusa a doua zi. Cu atat mai mult, nici in prezent, nu se cunoaste punctul de vedere al MAI la problemele prezentate.
La solicitarea membrilor de sindicat, prin BOp ale filialelor si dorind nererepetarea improvizatiei de dialog, Consiliul de Coordonare in sedinta ordinara din 21 februarie 2012, a hotarat sa adreseze o solicitare CD cu privire la demararea unor discutii cu reprezentantii MApN, prezentand inclusiv punctajul si tematica discutiei, in similitudine cu cele prezentate la MAI.
MApN, luand act de solicitarea SCMD, a delegat pentru discutii pe secretarul de stat Vasile Mihail OZUNU. Presedintele SCMD a refuzat dialogul la acest nivel, clamand ca el nu discuta decat cu ministrul Oprea. Oare un secretar de stat care are in atributii si problematica noastra (a se citi de catre cei care nu stiu atributiile Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si Informare Publica) este “nimeni in drum” sau presedintele SCMD se considera prea mare pentru a purta astfel de discutii cu reprezentantul desemnat de ministrul apararii, oricare ar fi acesta?
Avand in vedere ca  problemele ce urmau a fi prezentate reprezentau, de fapt, solicitarile membrilor de sindicat nu numai din Bucuresti si Ilfov ci si din intreaga tara (Craiova, Brasov, Constanta, s.a.) Consiliul de Coordonare in sedinta din 06 martie 2012 a hotarat sa dialogheze in conditiile mai sus mentionate, delegand un numar de patru persoane, asa cum reiese si din comunicatul afisat pe site, dupa intalnire.
d) -  cat priveste grupul solidar, contestator, vesnic nemultumit, vesnic pretinzator de altceva si altcumva “ cu “ carente de ordin cultural sau profesional “ acesta este de fapt format din presedintii filialelor din Bucuresti si Ilfov, care nu a facut decat sa solicite o comunicare interna si publica transparenta care sa vizeze intarirea fortei SCMD,continuarea eforturilor pentru schimbarea atitudinii societatii fata de SCMD si realizarea obiectivelor numai in interesul membrilor sai.
In concluzie:
Am cerut dialog si ni s-a trantit usa in nas.
Am cerut transparenta si ni s-a taiat blogul de 2 ori,
Am cerut comunicare operativa cu membrii Filialei si ni s-au taiat telefoanele,  
Am cerut unitate si coeziune prin Apelul catre filiale si ni s-a raspuns ca suntem destabilizatori.
 Am cerut decizii CD pe baza de consultare si vot si suntem condusi autocrat, pe baza de comunicate.
3. In 2014 situatia din pacate, se deterioreaza mai ales. dupa desfasurarea CNR 17- 18 Oct.
Astfel, discutarea  proiectului Statutului SCMD s-a amanat pentru anul 2015, rezultand insa, fara echivoc, decizia Biroului Operativ Central de a conduce SCMD in acelasi stil, la care evident, Biroul Operativ al Filialei, a reactionat.
Ca urmare, presedintele filialei a postat pe site-ul nostru, modul concret in care dl. Dogaru doreste sa continue conducerea SCMD :
- dezinformare:
 Ex: La 31.10.2014, pe blogul SCMD, dl. Dogaru afirma ca Luni, 27.10.a.c., cu ocazia Plenului Deputatilor, intrunit pt. ridicarea imunitatii unor parlamentari, dl. Zgonea a inserat pe Ordinea de zi, si dezbaterea celor 4 Proiecte de legi care ne intereseaza, restante din 01- 07.10. In realitate Proiectul Legii pensiilor militare de stat se afla la Ministerul Justitiei.
-  manipulare :
 Ex : In 24.10.2014, la emisiunea Danei Grecu, La Ordinea Zilei, dl. Dogaru afirma ca Alternativa Nationala, Fundatie a CNSC, a strans semnaturi pt. dl. Teodor Melescanu, candidatul la alegerile prezidentiale (proba, inregistrarea realizata).
- minciuna pe fata, in scris ori in cadrul intalnirilor pe care le-a avut in teritoriu:
 Ex : In sedinta Filialei 2 Sector 3, din 30.10.2014 dl. Dogaru a declarat ca in 5 zile Legea pensiilor militare de stat, va fi aprobata in Camera Deputatilor.
4. Numai ca, atunci cand mireasa nu stie sa joace, spune ca lautarii sunt prosti. Ca urmare, satul de vesnicii destabilizatori si rebeli opozanti de serviciu,  Biroul Operativ Central, prefera in nota obisnuita sa ne cuminteasca si deci, sa ne suspende, in loc sa convoace intreg Comitetul Director si evident, Biroul Operativ al Filialei, pentru a intelege starea de fapt (vezi  Decizia cu motivele BOC, anexata). Ca sa mai adaugam ca am aflat despre aceasta de pe pagina centrala, si asta cu cateva zile inainte de data alegerilor e de prisos.
Stimati Colegi,
Cu amendamentul ca Biroul Operativ al Filialei Sector 6 va avea si in continuare aceeasi pozitie corecta si verticala pentru care am fost realesi de catre Adunarea Generala din 07mai 2014, 
SOLICITAM
Filialelor din Bucuresti si Judetul Ilfov si Presedintilor Consiliilor de Coordonare ai Filialelor din tara, conform dreptului statutar la opinie si corecta informare, urmatoarele:
     - acordul si publicarea pe site-ul propriu a prezentului Comunicat al Biroul Operativ al Filialei Sector 6;
     - pentru eventuale date suplimentare, va stam la dispozitie cu dovezi scrise, inregistrari audio sau video, in spiritul transparentei depline si formarii unei opinii corecte;
     - in situatia in care nu doriti sa dati curs acestui demers, va rugam sa ne comunicati si sa ne transmiteti motivele aflate la baza deciziei dvs.
Cu stima,
PRESEDINTELE CONSILIULUI
DE COORDONARE
AL FILIALELOR DIN BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV
            
          Col. (r) Marian Tudor
BIROUL OPERATIV AL SCMD FILIALA SECTOR 6

24 noiembrie 2014

Comunicatul BOp Filialei sector 6 Bucuresti

COMUNICAT
 privind măsurile luate de Biroul operativ al Filialei sector 6 București a SCMD în ședința din 19 noiembrie 2014
 BIROUL OPERATIV (BOp) AL FILIALEI SECTOR 6 BUCUREȘTI  ANALIZAND DECIZIA BOC, DIN 13.11.2014, ÎNREGISTRATĂ LA NR.1398 DIN 14.11.2014 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII BIROULUI ȘI IMPLICIT A FILIALEI A DECIS URMĂTOARELE:
1.    Elaborarea si transmiterea către CD a solicitării puneri la dispoziția filialei a următoarelor documente:
a.     Decizia CD nr.1398 din 14.11.2014 privind suspendarea activității BOp al filialei în formă scrisă şi semnată de către conducerea SCMD;
b.    Copie a procesului verbal al ședinţei Biroului Operativ Central în care s-a luat decizia respectivă şi justificarea de către BOC a măsurilor aplicate;
c.      Copii ale documentelor din care reiese contestarea şi refuzul constant al Biroului operativ al filialei de aplicare a majorităţii măsurilor, deciziilor şi hotărârilor luate de către organele de conducere centrale ale SCMD, inclusiv pe cele ale CNR;
d.    Prezentarea hotărârilor CNR – 2014 nerespectate de către membri BOp al Filialei sector 6;
e.     Copii ale documentelor  oficiale ale conducerii SCMD din care să rezulte folosirea de către membrii Biroului operativ  a unui „limbaj suburban, trivial, neconform standardelor de adresare între cadrele militare şi în societatea civilizată”  în comunicarea cu structurile de conducere ale SCMD;
f.      Prezentarea acelor articole, publicate de Biroul operativ al filialei, de la CNR – 2014 până în prezent, prin care membri BOp al filialei   „au adus şi aduc mari prejudicii imaginii de ansamblu a SCMD”;
g.     Copii ale documentelor cu indicarea elementelor din care să rezulte „încălcarea sistematică a prevederilor articolelor 9 (d), 10 (a) şi 13 (a,c,d)/Statut şi art. 83 alin. a,c,d,e,g din ROF” şi în special încălcarea principiilor democratice invocate de articolul 10 (a) din Statut;
h.    Comunicarea NOTIFICĂRII trimise Judecătoriei sector 1, privind înscrierea în Registrul Special al sindicatelor, a eventualelor modificări din componenţa CD hotărâte de CNR – 2014.
i.       Prezentarea de către BOC a PROCESULUI VERBAL  al ședințelor CNR-2014, cu PRECIZĂRILE REFERITOARE LA ACTIVITATEA BOP AL FILIALEI SECTOR 6.
2.    Membri BOp al filialei au discutat si aprobat conținutul Comunicatului privind poziția FILIALEI SECTOR 6 fata de decizia de suspendare a activității acestei filiale, comunicat ce va fi transmis filialelor SCMD pentru exprimarea opiniilor privind deciziile organelor centrale de conducere ale SCMD.
3.    Biroul operativ al filialei după primirea răspunsurilor solicitate  CD precum si a opiniilor filialelor din teritoriu  VĂ CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI.
MENȚIONĂM CĂ, BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SCMD SECTOR 6, A FOST ALES ÎN UNANIMITAE DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ÎN DATA DE 7 MAI 2014, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR STATUTARE.
AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ S-A BLOCAT, A DOUA OARĂ, PAGINA FILIALEI (pagina integrată în cea a col.(r.) Rânciog) solicităm tuturor membrilor filialei să acceseze paginile filialelor care ne sprijină, tehnic, în acțiunea noastră.
Totodată, solicităm și mulțumim tuturor membrilor de sindicat ai filialei  si a altor filiale care ne sprijină în transmiterea mesajelor BOp al Filialei sector 6.
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCUREȘTI

13 noiembrie 2014

Informare

PRECIZĂRI

            Această campanie electorală, în care s-a evitat discutarea problemelor importante ale societăţii româneşti, este pe sfârşite. Am avut parte de acuzaţii, insinuări şi chiar minciuni şi de o parte, şi de alta, toate într-o notă de agresivitate extremă. Nu ştim la ce serveşte atâta încrâncenare ! Probabil este rezultatul ultimilor 10 ani în care am fost atât de obişnuiţi cu scandalurile, că le-am transpus, din păcate, şi în relaţiile dintre noi, militarii în rezervă şi în retragere.
            Aşa am ajuns să ne împărţim la rândul nostru în tabere, uitând că problemele care  preocupă categoria noastră socio-profesională nu au fost luate în seamă de autorităţile statului, care continuă să nu-şi onoreze obligaţiile faţă de rezervişti, manifestând indiferenţă, uneori chiar ostilitate sau, în cel mai bun caz, un fals interes, conjunctural, în perioadele electorale.
            Dar nu vom renunţa, şi le reamintim celor care guvernează că noi nu cerem pomeni electorale , ci de ani buni solicităm aceleaşi lucruri la care avem DREPTUL:
 - o lege a pensiilor miltare de stat, care să reflecte nu atât timpul petrecut în Armată, cât mai ales cariera parcursă, gradele dobândite, funcţiile şi responsabilităţile îndeplinite, calitatea propriei activităţi. Aceasta şi în condiţiile în care până la 63 ani putem fi chemaţi oricând să preluăm comanda unor unităţi sau subunităţi, sau să acţionăm în compunerea unor comandamente sau state majore; dacă aceste unităţi, mari unităţi şi structuri militare ale Armatei de Rezervă există sau nu, este o altă problemă pe care nu o ridicăm aici şi acum.
 - recuperarea sumelor de bani care ne-au fost luate abuziv din pensiile noastre LEGAL dobândite, până la 1 octombrie 2013, în condiţiile în care pensionarii civili , care au profitat de pensii majorate în mod ILEGAL, au primit înapoi sumele restituite sau au fost amnistiaţi de la executarea silită.

- posibilitatea indexării cuantumurilor primite conform acelei aşa-zise legi „reparatorii”, L 241/2013, prin care ni s-au îngheţat veniturile până la o iluzorie dată ce va sosi, pentru unii, în câteva decenii.

- abrogarea discriminării în acordarea sporurilor pentru condiţiile de muncă celor trecuţi în rezervă înaite de ianuarie 2011.

            S-au rezolvat aceste probleme, sau continuăm să ne lovim de aceeaşi atitudine ca cea a guvernelor Băsescu-Boc ? Ce ni se oferă în schimb ? Din nou problema pericolului care planează asupra integrităţii teritoriale a României, ca în urmă cu 25 de ani. Ce a urmat atunci, am văzut !

            Doamnelor şi domnilor rezervişti, integritatea teritorială a României nu trebuie să fie pusă niciodată în discuţie de o clasă politică responsabilă, nici măcar pentru a-şi surclasa oponenţii. Viabilitatea Marii Uniri a românilor a fost demonstrată de trecerea timpului ; suntem singura ţară din zonă care după marea conflagraţie a Primului Război Mondial am rămas aproape în aceleaşi graniţe. Cehoslovacia a dispărut, rupându-se în două, Iugoslavia s-a pulverizat, Finlanda a pierdut jumătate din teritoriu, ţările baltice abia după 1990 au reapărut pe hartă iar Polonia şi-a mutat întregul teritoriu mai spre vest. Poate că în actualele condiţii ale globalizării şi ale alianţelor de tot felul, problemele independenţei şi ale suveranităţii au alte conotaţii, legate enorm de aspectul economic, în primul rând, dar integritatea teritorială nu intră în discuţie. Şi atunci, de ce ni se tot fâlfâie această ameninţare ? Să poftească onor conducerea Ţării să-şi înzestreze corespunzător Armata, să o instruiască şi să-şi pregătească Rezerva, şi să nu mai folosim acest subiect în scopuri electorale! 
              În legătură cu cele arătate, trebuie să mai facem două precizări;
-dreptul la asociere, inclusiv într-un partid politic, ca şi alte drepturi şi libertăţi de care ne bucurăm astăzi, ca cel al cuvântului, de călătorie etc. sunt realităţi ale timpurilor noastre pentru care unii au dat jertfa supremă în Decembrie 1989, chiar şi dintre militari.; în aceste condiţii avem datoria morală de a participa la vot.
- în Transilvania , ca şi în Banat, Moldova, Ţara Românească – Muntenia, Oltenia şi Dobrogea, locuiesc ROMÂNI şi nu cetăţeni de „origine română”.
Col(r) Radu AROMÂNESEI