29 ianuarie 2015

COMUNICATUL BIROULUI OPERATIV (B.Op.) AL FILIALEI SECTOR 6 A SCMD

Referitor la comunicatele Presedintelui interimar al SCMD privind participarea la discutiile pe varianta finala a proiectului Legii pensiilor militare de stat, desfasurate la sediul Guvernului Romaniei in data de 13 ianuarie 2015, si  “Sustinerile SCMD privind poiectul Legii pensiilor militare de stat”, postat luni, 12 ianuarie 2015, B.Op. al Filialei sector 6  prezinta urmatoarele puncte de vedere.
Suntem surprinsi, in mod neplacut, ca Guvernul  practica aceeasi metoda (vezi Guvernul Boc) de a scoate un proiect de lege cu cateva zile inainte de o sesiune parlamentara si sub imperiul solicitarilor venite din partea unora de a urgenta procesul aprobarii proiectului respectiv nu acorda o perioada  timp suficient de mare pentru studiul si formularea unor propuneri de modificare de catre entitatile (asociatii, sindicate, ONG-uri) interesate in problematica pensiilor militare.
Din comunicatul domnului Presedinte interimar al SCMD, din data de 13 ianuarie 2015, se desprinde idea ca acesta a primit un proiect de la reprezentantii Guvernului şi in consecinta ne asteptam ca proiectul sa fie transmis tuturor filialelor spre dezbatere si formulare de propuneri. Totodata, din informatiile venite de la Ministrul Apararii Nationale, domnul Duşa, cu cateva zile inainte de intalnirea de la Guvern am inteles ca Legea pensiilor militare este gata, are toate avizele de la ministere a fost supusă dezbaterii publice şi ca dupa o consultare finală cu reprezentanţii militarilor aceasta va fi inaintata Parlamentului pentru a fi discutata si aprobata in sesiunea ce incepe la 1 Februarie.
Constatam cu surprindere ca nici conducerea SCMD si nici MApN nu au publicat pe paginile lor proiectul Legii pensiilor militare de stat. Solicitarea postarii proiectului legii pe paginile ministerelor de resort este legata atat de principiul transparentei procesului legislativ cat si de o constatare trista desprinsa in decursul elaborarii si aprobarii proiectelor de lege care ne privesc, cand noi discutam si formulam observatii pe un proiect ce mai apoi s-a dovedit a nu fi cel agreat de Guvern. Dorim sa discutam pe proiectul asumat/avizat de Guvern.
Tot din punct de vedere al principiului transparentei solicitam conducerii SCMD incetarea manipularii membrilor de sindicat si a pensionarilor militari care nu sunt afiliati dar care urmaresc pozitiile SCMD legate de problematica pensiilor prin "solicitari"  de tipul, vezi comunicatul din 13 ian. 2015 : "... sa incetam orice dat cu parerea in necunostinta de cauza sau dupa interes propriu, in spatiul public, daca dorim uniformizarea legislativa in ceea ce priveste natura juridica si specificul pensiilor militare de stat."
Tot in decursul timpului, am constatat ca problematica cea mai importanta a pensionarilor militari, elaborarea si aprobarea unei noi legi a pensiilor militare de stat, nu a primit o atentie deosebita din partea conducerii SCMD. Formularea unui mandat ca cel postat in data de 12.01.2015, sau unul  dictat de un department juridic care s-a dovedit ca nu a fost in masura intotdeauna sa indrume membrii de sindicat in relatia cu organele de justitie (vezi ultimul caz de amendare de catre instante a unora dintre membrii de sindicat care au fost indrumati de catre Departamentul Juridic in deschiderea de procese pentru recuperarea sumelor retinute in urma procesului de recalculare a pensilor) nu poate fi sustinut de catre conducerea SCMD pentru ca nu raspunde tuturor revendicarilor pensionarilor militari.
Va atentionam ca mandate de tipul celui din data de 12.01.2015, care vor sustine introducerea in proiectul legii a unor concepte legate de solda de rezervist, de pensii cu doua paliere ( pana la 65 de ani si dupa aceasta varsta ), care conduc la discriminare intre  diferitele categorii de rezervisti si legarea pensiilor militare de stat de un asa zis "punct de pensie" sau indexarea pensiilor in fuctie de rata medie anuală a inflaţiei si  creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat nu va fi acceptat de membrii filialei noastre .
 Mandatul trebuie sa fie rezultatul  grupului de dialog constituit la nivelul conducerii SCMD, care ar fi trebuit sa functioneze inca de la infiintarea sa si pana la finalizarea procesului de elaborare si aprobare a legii respective. Grupul ar fi trebuit sa ia in calcul toate propunerile pensionarilor militari si sa elaboreze o serie de principii care mai apoi sa poata fi folosite in procesul de negociere cu reprezentantii guvernului.
Totodata, constatam ca nici in al 12-lea ceas , conducerea SCMD nu a convocat in regim de urgenta Comitetul Director pentru discutarea si formularea de propuneri pe proiectul legii ce ne intereseaza, conducerea  fiind preocupata de alte subiecte imporatante pentru ea: alegeri prin filiale, suspendari de filiale si de presedinti de filiale, suspendari de vicepresedinti teritoriali, etc. Ultima reuniune a CD a fost dedicata discutarii dispozitiei Biroului Operativ Central (B.O.C.) de suspendare a activitatii Filialei sector 6 Bucuresti si a vicepresedintelui pentru zona Bucuresti si judetul Ilfov. De ce la niciun CNR nu s-a discutat o astfel de problema? Concluzia: un management neprofesionist, abordari dupa ureche, in stil reactiv (pompieristic), nu proactiv.
In perspectiva existentei unui proces de consultare a asociatiilor, sindicatelor si ONG-urilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale  solicitam  imperativ conducerii centrale a SCMD urmatoarele:
1. Punerea la dispozitia tuturor filialelor a proiectului Legii pensiilor militare de stat in varianta primita cu ocazia intalnirii din data de 13 ian. 2015;
2. Dupa transmiterea de catre conducerea SCMD a proiectului legii, solicitarea filialelor SCMD de a formula propuneri de imbunatatire a proiectului de lege respectiv;
3. In conditiile in care conducerea SCMD nu dispune de proiectul legii, solicitarea Guvernului de punere la dispozitia asociatiilor, sindicatelor si ONG-urilor interesate a  proiectului de lege ;
4. Transmiterea, in regim de urgenta, catre Guvernul Romaniei, a unei solicitari privind acordarea unui timp mai mare pentru studierea proiectului legii si formularea propunerilor de imbunatatire a acestuia de catre entitatile interesate (asociatii, sindicate, ONG-uri);
5. Reunirea, in regim de urgenta, a CD pentru discutarea propunerilor venite de la filiale si formularea unui mandat pentru conducerea SCMD care sa fie sustinut in discutiile ce vor avea loc cu reprezentantii Guvernului;
6. Solicitarea Presedintelui Romaniei de a media procesul respectiv din perspectiva sa de Comandant al Fortelor Armate si Presedinte al CSAT;
7.  Solicitarea postarii proiectului de lege in varianta finala a Guvernului pe paginile ministerelor de resort, precum si pe blogurile asiciatiilor si sindicatelor .
Consideram ca a nu da curs solicitarilor Filialei sector 6  si a merge la urmatoarele discutii cu reprezentantii Guvernului cu un mandat ce nu are girul filialelor teritoriale si al CD constituie o incalcare grava a prevederilor Statutului SCMD si a ROF-ului in ceea ce priveste sustinerea intereselor membrilor de sindicat.
                 PRESEDINTE INTERIMAR
         Al FILIALEI SECTOR 6 BUCURESTI
      Gl. bg. (r.)

      Dr. ing.  Alexandru COTOARA-NICOLAE

18 ianuarie 2015

Punct de vedere a Presedintelui Filialei Craiova

PUNCTUL DE VEDERE AL PREŞEDINTELUI FILIALEI CRAIOVA
REFERITOR LA PROPUNERILE S.C.M.D.
Analizând conţinutul „COMUNICATELOR” domnului Preşedinte interimar al SCMD, referitor la Convocarea de la Guvernul României din data de 13.01.2015, te întrebi pe bună dreptate, care a fost scopul acestei întâlniri la nivel înalt, în condiţiile în care aşa cum afirma domnul Ministru Duşa, „Legea Pensiilor Militare de Stat este în formă finală, având toate avizele de la ministerele de resort”.
Despre ce „dezbatere”, mai poate fi vorba când iniţiatorul acestei Legi, a ţinut Legea la „SECRET”, eludând dezbaterea publică şi consultarea cu toate Asociaţiile şi ONG-urile militare, iar la  şedinţa de guvern, şedinţă de informare au participat numai reprezentanţii anumitor Asociaţii agreate, printre acestea aflându-se de această dată şi SCMD.
Încadrându-se în acţiunile cu caracter de imagine, întâlnirea cu pricina a fost una pur informativă, menită a da o bună imagine Guvernului şi a crea impresia unui dialog cu cei interesaţi, în   fapt ea fiind o înţelegere dinainte stabilită, între mai vechii şi mai noii parteneri politici ai unui mai vechi „partid de suflet”.
Întrebarea logică şi de bun simţ, care se ridică este aceea referitoare la rostul şi conţinutul propunerilor SCMD, propuneri care nu sunt rezultatul consultărilor conducerii cu filialele SCMD, ci emanaţia unei „minţi creatoare”, a unui jurist din Departamentul Juridic, personaj plătit din cotizaţiile membrilor de sindicat, şi care lucrează după cum rezultă din „Propunerile făcute”, împotriva intereselor acestor membrii.
Aberanta propunere referitoare la actualizarea Pensiei Militare de Stat, aflată în plată, cu două unităţi de măsură şi anume până la vârsta de 65 de ani, cu creşterea soldei de grad a militarilor în activitate, iar după această vârstă, actualizarea pensiei fiind făcută ca la pensiile civile, respectiv cu 50% din creşterea salariului mediu pe economie, atenţie! denotă pe lângă o ignoranţă crasă în domeniul Legislaţiei, şi o incompetenţă si  rea intenţie de neacceptat.
Cei care au propus, dar mai ales cei care şi-au însuşit şi promovat o asemenea aberaţie, trebuie să cunoască câteva elemente şi principii fundamentale legate de Cariera Militară şi Pensia Militară de Stat:
1. Cariera Militară, meseria în sine de militar de profesie, este una vocaţională, ea neputând fi urmată de către oricine, impunând anumite calităţi şi trăsături psihice şi de comportament. (este adevărat cei care au intrat în sistem pe uşa din dos,  pe filiera clasei muncitoare, filiera de partid şi mai nou filiera indirectă, nu au cum să cunoască acest lucru).
2. Această meserie este supusă unor privaţiuni, interdicţii, limitări de drepturi şi solicitări fizice şi intelectuale deosebite, care impun multe renunţări în raport cu alte meserii. Într-o societate normală toate acestea se compensează atât pe perioada de activitate prin sporuri salariale, dar şi după pensionare printr-o pensie decentă până la sfârşitul vieţii şi nu numai până la 65 de ani.
3. Gradul militar este proprietatea militarului, degradarea, adică pierderea acestei proprietăţi, fiind posibilă numai în condiţii şi cauze speciale, aşa cum prevede Legea Statutului Cadrelor Militare, şi nu cum gândeşte orice minte bolnavă. De ultimul grad din activitate precum şi de ultima funcţie îndeplinită, depinde şi cuantumul Pensiei Militare de Stat, care este o recunoaştere a „contributivităţii de efort, pregătire, competenţă, dăruire şi sacrificiu” a fiecărui militar şi nu o contributivitate financiară scriptică.
4. Pensia Militară de Stat dobândită prin lege, rămâne Pensie Militară de Stat până la sfârşitul vieţii, ca fiind o recunoaştere a activităţii desfăşurate, şi neavând nimic cu obligaţiile militare prezente şi viitoare. Pentru aceste obligaţii, militarii rezervişti care îndeplinesc funcţii şi atribuţii la mobilizare sunt remunerate conform Legislaţiei în vigoare. (pe care ar trebui să o studieze şi juriştii SCMD).
5. Actualizarea Pensiilor Militare de Stat aflate în plată nu pot fi făcute cu două unităţi de măsură, pentru că acest lucru ar conduce la noi discriminări. Tocmai pentru a preveni şi a elimina aceste discriminări, legiuitorul a instituit principiul potrivit căruia „La studii egale, la grade egale, la funcţii egale îndeplinite în aceleaşi condiţii de muncă, indiferent de data pensionării, Pensia Militară trebuie să aibă acelaşi cuantum”.
6. Pentru acest motiv nu trebuie să acceptăm ca după vârsta de 65 de ani, pensia să fie legată de salariul brut pe economie ci de solda de grad a activilor, chiar dacă în mintea unora, economia românească va cunoaşte un salt semnificativ iar salariile din viaţa civilă vor cunoaşte creşteri spectaculoase.
Acestea sunt doar câteva argumente care ar trebui să-i facă pe cei care au susţinut şi promovat această aberantă propunere, să o retragă imediat, şi să îşi ceară scuze faţă de camarazii lor, dacă nu cumva tocmai aceasta propunere este preţul unei noi trădări.
Dacă în conţinutul noi legi vom regăsi acest mod aberant de actualizare a pensiei, înseamnă că trădarea a avut loc, iar cei care au înşelat aşteptările camarazilor lor, trebuie să plătească. Cu speranţa că şi în curtea iniţiatorului, mai sunt minţi lucide care nu vor ţine cont de această propunere care nu este a membrilor SCMD, aşteptăm cu nerăbdare publicarea proiectului de lege.
PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA
Col.(r.)
            Ioan Mişu NAON

14 ianuarie 2015


           Domnului Presedinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate,       dl. Mircea DOGARU
AVAND IN VEDERE COMUNICATUL DVS., privind participarea
la discutiile privind varianta finala a proiectului Legii pensiilor militare de stat,
 
 VA COMUNICAM POZITIA FILIALELOR DIN ZONA DE SUD VEST, DUPA CUM URMEAZA:Noi nu ne dam cu parerea, va transmitem mandatul.
Pentru el, am cotizat, ne-am organizat, am fost alesi si va dam puterea.
In caz contrar, va dezaprobam - ceea ce am facut deja- si va anulam dreptul de reprezentare, ceea ce credeam ca ati inteles deja. Alfel spus solicitam institutiilor statului, anularea mandatului si cerem participarea/reprezentarea zonei pe care o reprezentam!
Va cerem sa nu va/ne implicati in amestecarea pensiei militare cu solda de rezervist, pentru simplu fapt ca cei care participati la negocieri ati intrat intro alta categorie de varsta, dup ce vreme de  patru ani ati profitat de generatiile disponibilizatilor!
NU vrem o confuzie pe care o creati voit, intre  soldatii/gradatii profesionisti/voluntari si cadrele militare in rezerva. Noi percepem o intentia ascunsa, aceea de a   de a castiga noi cotizanti. Ne faceti sa atacam in instanta denumirea sindicatului, careia incercati sa ii schimbati, atat scopul cat si misunea!.
Din moment ce invocati un draft, nu vi se pare normal sa fie pus la dispozitia filialelor, pentru a ne pronunta ca atare ? Doar si noi filialele facem parte din structura sindicatului!
Inca nu am ati facut  nicio precizare daca legea este numai pentru viitor, ori daca ne  cuprinde si pe noi, fostii pensionari militari, actualii asistati sociali.
La ce faceti referire, cand vorbiti de  ,, categoriile cu misiuni speciale, detasati in economie (ex. "SOIMII")” ? Nu cumva despre ultima filiala infiintata, cuprinzand personal din alta categorie decat dintre cele prevazute in Statut ? Cine sunt soimii acestia ?
Noi nu am votat- precum nici poporul roman o curte constitutionala impotriva sa, cum spuneati dvs odata - departament juridic care sa ne sustina interese contrare. Mandatul nu poate fi cel dictat de departamentul juridic, care este un simplu angajat, nici de BOC, ci de CNR, in cel mai rau caz de CD!
In cazul in care nu veti da curs, celor solicitate, in numele membrilor care ne-au ales, vom demara actiuni pe cale de consecinta!
  

 Cu stima,
VICEPRESEDINTELE PENTRU ZONA DE SUD VEST
COL. (RTR) Dumitru DOGARU

12 ianuarie 2015Domnului Presedinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, dl. Mircea DOGARU  si dlui. Vicepresedinte, dl. Valeriu Pricina

AVAND IN VEDERE COMUNICATUL DVS., privind participarea

maine 13.01.2015, la sediul Guvernului, la discutiile privind varianta finala a proiectului Legii pensiilor militare de stat,

VA COMUNICAM DEZAPROBAREA PARTIALA A  ACESTUIA DE CATRE FILIALELE DIN ZONA DE SUD VEST, DUPA CUM URMEAZA:

-Dezaprobam faptul ca nu ati solicitat si nu detineti un mandat concret de reprezentare.
- Dezaprobam in mod deosebit ca introduceti la alin 1 din comunicat expresia ,, pana la varsta de 65 ani”, uitand ca nimeni si niciodata dintre membrii de sindicat nu a sustinut si agreat aceasta expresie. Ea nu face altceva decat sa diversifice variantele de lucru, sa puna in dezacord diferite categorii de varsta si nu in ultimul rand sa franeze viitorul proiect. Practic vorbiti de lucruri/pensii diferite atunci cand folositi exprimarea ,, pana la varsta de 65 ani, cand aceasta devine pensie in intelesul prezentei legi”. Creati impresia unei pensi cu doua paliere, caz nemaintalnit in legislatia europeana. Adica o noua frana.
Drept urmare sustinem eliminarea expresiilor respective.
-Aceeasi confuzie se creaza la alin 3 cu mentiunea ,, Respectarea ierarhiei gradelor militare, sub conditia vechimii complete/egale”. Aceasta induce ideea ca principiul contributivitatii -cu incalcarea tuturor principiilor legii - a fost ceva normal. Se vor uitate prevederile legilor in baza carora au fost disponibilizati mii de oameni.
-Alin 5, opinam ar trebui formulat asfel: Restituirea  oricaror diferente dintre cuantumul incasat in anul 2010 si sumele primite efectiv, eventual cu mentionarea exceptiei perioadei lucrate dupa data trecerii in rezerva.

 Cu stima,
VICEPRESEDINTELE PENTRU ZONA DE SUD VEST
COL. (RTR) Dumitru DOGARU


Sindicatul Militarilor
Buna ziua,
Mesajul dvs. va fi procesat conform "Regulilor de primire si procesare a corespondentei electronice si postale la Secretariatul General"
Va multumim pentru intelegere.


--
Secretariatul General al SCMD
Telefon 0736600961, 0736600973, 0736600974
Fax 0314379581
Site: http://www.sindicatulcmd.blogspot.com/

31 decembrie 2014

24 decembrie 2014SARBATORI FERICITE ALATURI DE CEI DRAGI!       Nasterea Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos precum si cumpana dintre ani, ne ofera minunatul prilej de a  adresa, in numele Biroului operativ al filialei noastre, tuturor membrilor de sindicat si celor dragi lor, cele mai calde urari de sanatate, fericire si prosperitate!
                                        

                                                             LA MULTI ANI!

14 decembrie 2014
CONFIRMARECa participant la Sedinta Comitetului Director din luna decembrie 2014, in nume personal, confirm veridicitatea celor din materialul de mai jos, preluat dupa blogul Filialei Constanta.


Adevărul despre şedinţa Comitetului Director din data de 09.12.2014
A.   Activităţi în perioada premergătoare şedinţei Comitetului Director
După adoptarea  de către Biroul operativ a Deciziei 1398 din 13 noiembrie 2014 (vezi anexa nr.1) nu s-a luat nici o măsură, conform prevederilor ROF art. 20 lit. c., pentru dispunerea verificării activităţii biroului operativ la filialei sector 6 Bucureşti ,nu s-a hotărât nici o măsură privind conducerea curentă a filialei.
Următoarele măsuri dispuse de către  Biroul Operativ Central sunt abuzive, neavând acoperire în prevederi ale Statutului sau ROF-ului:
a.       Blocarea accesului BO al Filialei Sector 6 la site-ul de Internet al SCMD.
b.      Blocarea telefoanelor de serviciu repartizate membrilor BO al Filialei;
c.       Blocarea subcontului bancar al Filialei.
Măsura adoptată a fost ilegală pentru că:
·         Decizia  nu a fost luată de persoanele legal îndreptăţite. Biroul Operativ este format din preşedintele SCMD şi secretarul general, respectiv col.(r) Dogaru Mircea şi gen.bg.(r) Iosif Bălan(vezi ROF art.19-1). Decizia din 13 noiembrie este semnată de  col.(r) Dogaru Mircea şi   col.(r)  Valeriu Pricină, care nu are această calitate .
·         Biroul operativ al filialei nu poate fi sancţionat în baza prevederilor articolelor 9 (d), 10 (a) şi 13 (a,c,d)/Statut şi art. 83 alin. a,c,d,e,g din ROF.
-          Art.9(d) face referire la membrii fondatori.
-          Celelalte articole fac referire la abaterile membrilor de sindicat şi nu la  cele ale unui organ de conducere. Dacă se constata că membri ai Biroului Operativ al filialei au comis abateri, aceştia trebuiau sancţionaţi individual, fiecare pentru abaterea comisă.
Col.(r)Tudor Marian , fiind membru al Comitetului Director, nu poate  fi suspendat decât în condiţiile art.21, în urma unei propuneri de contestare făcută de un alt membru al Comitetului Director, aceasta urmând a fi discutată şi eventual aprobată de membri Comitetului Director(vezi art.22).. În acest caz nimeni nu a depus la Secretariatul General al SCMD  o astfel de  propunere de suspendare .
Pentru o corectă informare a membrilor filialei asupra Deciziei nr.1398 şi pentru a-şi pregăti apărarea în şedinţa Comitetului Director membrii Biroului Operativ al Filialei 6 au solicitat  Biroului Operativ Central o serie de documente prin Nota raport nr.22 din 21.11.2014, la care nu s-a primit nici un răspuns.
Trebuie menţionat că Biroul Operativ Central , conform art.20 lit. B din Statutul SCMD, ar fi trebuit să coordoneze activitatea Birourilor Operative Teritoriale, inclusiv a celui de la Sectorul 6,  lucru care de fapt nu s-a întâmplat.
A.     Pregătirea şedinţei
·         Convocarea şedinţei CD nu s-a făcut, cu respectarea integrală, de către preşedintele SCMD,   a prevederilor Deciziei CD. din 29 august 2013. Aceasta prevede anunţarea tuturor membrilor CD, prin orice mijloc de comunicare, cu 5 zile înaite, asupra datei de desfăşurare a şedinţei  şi a ordinii de zi. Gen.bg. Constantin Năstase nu a fost anunţat, fiind contactat doar cu o zi înanintea desfăşurării şedinţei.
·         Conform convocatorului  la şedinţă urmau să participe 17 persoane (vezi anexa nr.2)
·         Punctul 1 al ordinii de zi este incorect formulat  – Normal ar fi trebuit să fie Dezbaterea şi aprobarea  Deciziei Biroului Operativ Central nr.1398 din 13 noiembrie 2014 (vezi anexa nr.3)
B.    Desfăşurarea şedinţei
-          Col. (r) Mircea Dogaru  a făcut prezenţa constatându-se că la şedinţă participă 11 membri ai Comitetului Director, iar alţi 3 sunt reprezentaţi de persoane mandatate. Surprinzător, deşi cu  cinci  zile înainte Răcăşan Ştefan era convocat la şedinţă, acum am aflat că este exclus din SCMD(vezi anexa nr.4).
-          Col.(r) Mircea Dogaru a anunţat ordinea de zi, fără  a o supune aprobării şi fără a întreba dacă mai sunt completări. Menţionez că în data  de 6 decembrie am înaintat un raport prin care solicitam completarea ordinii de zi ( vezi anexa nr.5)
-          Col. (r) Mircea Dogaru nu a propus timpul de desfăşurare şi structura şedinţei
-          Col. (r) Mircea Dogaru a solicitat aprobarea prezenţei la şedinţă a unui număr de 4 membri ai Biroului Operativ al Filialei Sector 6, aspect cu care au fost de acord toţi participanţii
-          Departamentul Media ŞI Relaţii Publice nu a organizat înregistrarea audio-video a şedinţei, acestă activitate  fiind executată de către reprezentanţii filialei sector 6.
-          Înainte de începerea dicuţiilor la punctul unu al ordinii de zi am făcut un apel la cei prezenţi de a renunţa la acest punct argumentând că este momentul unirii eforturilor pentru întărirea sindicatului, eventualele sancţiuni nuputând  avea decât un efect contrar .Am susţinut că ar  trebui să discutăm în mod deosebit despre ce avem de făcut în anul 2015.
-          Punctul meu de vedere nu a fost însuşit de cei prezenţi şi s-a trecut la discutarea punctului unu al ordinii de zi.
-          Col.(r) Mircea Dogaru nu a prezentat nici un material al Biroului Operativ Central care să justifice sancţiunile propuse, argumentând că se cunoaşte situaţia, conform materialelor prezentate în Decizia adoptată  la data de11 noiembrie 2014.
-          S-a dat cuvântul col.(r)Tudor Marian şi reprezentanţilor  biroului Operativ al filialei sector 6.
-          Aducând ca argumente un teanc de documente, aceştia au devenit din acuzaţi,  acuzatori ai Biroul Operativ Central. S-a subliniat că  membri acestui organism central de conducere nu au participat la nicio adunare generală a filialei. Deasemenea aceştia au acuzat că permanent nu au primit nici un răspuns la solicitările adresate conducerii centrale. S-a arătat că nu sunt adevărate susţinerile Biroului Operativ Central referitoare la neparticiparea membrilor filialei la acţiunile sindicatului, unul dintre cei acuzaţi arătând că s-a îmbolnăvit grav în urma participării la pichetarea executătă la Cotroceni, la o temperatură de – 15  grade. Col. (r)  Valeriu Pricină a fost acuzat de folosirea unor expresii jignitoare la adresa colegilor din sindicat - catzaoni de vocatie, alteritivi, etc- în materiale publicate pe blogul personal. 
-          Permanent reprezentanţii filialei au fost întrerupţi de către col. (r)  Valeriu Pricină. În  momentul când unul din membri biroului filialei a început să prezinte documente incomode despre Biroul Operativ Central, a solicitat întreruperea audierii  membrilor filialei afirmând că  nu “suntem la o adunare publică”.
-          Urmare acestei atitudini reprezentanţii Biroului Operativ al filialei sector 6 au părăsit lucrările adunării, afirmând că se vor adresa justiţiei  pentru corecta rezolvare a situaţiei lor.
-          Două momente au fost deosebit de jenante. Primul este legat de apelul la verticalitate făcut de Col.(r)  Valeriu Pricină, el fiiind ultimul membru din SCMD îndreptăţit să vorbească despre aşa ceva. Probabil că a crezut domnia sa că se poate uita faptul că  prin înscrierea în UNPR a afectat grav imaginea sindicatului şi  a contribuit hotărâtor la creşterea neîncrederii membrilor de sindicat în conducerea centrală.                                                                                                                                          Al doilea moment este legat de acuzarea col. Tudor Marian, culmea,  de către  col. (r)  Mircea Dogaru  că şi-a jignit grav colegii din sindicat comparându-i cu nişte  “ghiocei”. Când participanţii i-au adus aminte domnului preşedinte că a utilizat la adresa colegilor epitete mult mai dure – căprari, abulici, etc – o parte din cei prezenţi  au susţinut că domnul preşedinte le-a folosit în pamflete.
-          Urmare a discuţiilor deosebit de aprinse, de multe ori argumentele fiind înlocuite cu un ton deosebit de ridicat, s-a constatat că membri Biroului Operativ al filialei sector 6 sunt nevinovaţi.
-          Referitor la domnul Col.(r)  Tudor Marian s-au conturat două idei. Eu am susţinut că este necasar să nu se ia nici o măsură împotriva acestuia, cu condiţia să fie mai ponderat în postările pe care le va face pe site-ul sindicatului. Alţi doi colegi au susţinut că este necesar să îşi ceară scuze pentru expresia nepotrivită folosită. În timp ce noi discutam aceste aspecte, s-a distribuit un bultin de vot, conceput de domnul col. (r)   Mircea Dogaru, prin care se propuneau următoarele: “se admite reluarea activităţii Biroului Operativ al filialei sector 6 şi se prelungeşte suspendarea preşedintelui filialei sector 6 până la următoarea şedinţă a Comitetului Director, şedinţă în care va trebui să prezinte dovezi pentru acuzele aduse conducerii SCMD, în postările semnate de domnia sa.Materialele vor fi predate domnului Tudor Marian, de către Secretariatul General, sub semnătură”. O parte din cei prezenţi nu am fost de acord cu prevederile acestui  buletin de vot, care nu au  ţinut cont de ceea ce discutasem anterior. În acest moment a intervenit Col.(r)  Valeriu Pricină care a arătat necesitatea luării unor măsuri împotriva filialelor care sunt împotriva conducerii SCMD. A nominalizat filialele sector 6, filiala Craiova şi, surprinzător pentru mine,  filiala Constanţa.
-          Avănd în vedere că am constatat că toate eforturile pe care le-am  depus pentru a rezolva corect acestă situaţie, modul nestatutar prin care  se încerca impunerea sancţionării domnului Col.(r)Tudor Marian şi acuzaţiile nefondate aduse filialei Constanţa, am comunicat, spre marea satisfacţie a verticalului Col.(r)Valeriu Pricină, că îmi dau demisia din SCMD şi am părăsit şedinţa.
-          După ce eu am părăsit şedinţa, a urmat o altercaţie deosebit de violentă între un vicepreşedinte zonal şi acelaşi Col.(r) Valeriu Pricină, în urma căreia au părăsit şedinţa încă patru membri ai Comitetului Director. Cei rămaşi au votat în unanimitate pentru: “În legătură cu Decizia Biroului Operativ Central nr.1386 din 11 noiembrie 2014 privind suspendarea activităţii Biroului Operativ al filialei sector 6, Comitetul Director decide:Se prelungeşte doar suspendarea preşedintelui filialei sector 6, până la următoarea şedinţă a CD, pentru a fi discutată situaţia creată, în baza documentelor pe care le va prezenta domnia sa”.
-          Haosul a fost cuvântul de ordine al acestei şedinţe.                                                Din cei 17 convocaţi iniţial, au participat 11, la care s-au adăugat încă trei, care  au mandatat alţi membri să îi reprezinte.  La votul final s-a anunţat că au votat 9, dar s-au  prezenta doar  8 buletine. În mod real au votat doar 6 persoane prezente.
-           Mai adaug şi faptul că membri Comitetului Director nu au ştiut exact ce analizează: Decizia nr. 1386/11.11.2014,cum este consemnat pe buletinul de vot sau  Decizia nr. 1398/11.11.2014(vezi pagina Filialei Sector nr.6).
-          Ca dovadă a faptului că această şedinţă a avut ca unic scop sancţionarea col. Tudor Marian , după efectuarea ultimei votări, nu au mai fost discutate celelalte puncte ale ordinii de zi.
-          În conformitate cu Decizia Comitetului Director din 29 august 2013 şedinţa trebuia să se încheie cu întocmirea unui comunicat cu concluziile rezultate în urma şedinţei Comitetului Director, care după semnarea de către toţi cei prezenţi, să fie adus la cunoştinţa filialelor prin grija vicepreşedinţilor zonali şi a Secretariatului General al SCMD. Un astfel de document nu există.
Aceasta a fost cea mai catastrofală şedinţă a Comitetului Director la care am participat în  perioada 2013-2014. Ea a a vut ceva din grotescul şedinţelor de sancţionare a membrilor de partid din perioada stalinistă. Personal nu mai doresc să fiu părtaş la astfel de mascarade.
Această  decizie este profund ilegală iar cei care au contribuit la aprobarea ei s-au asociat la săvârşirea unei mari mârşăvenii.
Menţionez că nu am prostul obicei de a mă afilia la diferite grupuri, în toate situaţiile acţionând aşa cum propria conştiinţă îmi dictează.
Am considerat necesar să vă aduc la cunoştinţă desfăşurarea reală a unei ruşinoase acţiuni, a cărui unic  scop a fost acela de a sancţiona prin orice mijloace un coleg care s-a făcut incomod actualei conduceri a SCMD.
O astfel de stare de lucruri nu este normală şi ea trebuie să înceteze de urgenţă !
Col.(r) Remus Macovei