11 septembrie 2011

Comunicat privind convocarea Consiliului National al Reprezentantilor SCMD - Nr. 1/01.09.2011


  
Cu privire la convocarea Consiliului National al Reprezentantilor SCMD (CNR), Comitetul Director a hotarat, in sedinta din 23.08.2011, urmatoarele:
 1. CNR se va desfasura in zilele de 18-20 octombrie a.c., la Alba Iulia.
 2. La CNR vor participa, cu drept de vot, in baza precizarilor Statutului SCMD si nu ale Regulamentului de Organizare si Functionare, care este inca in stadiu de proiect, urmand a fi votat:
  • Presedintii filialelor SCMD.
  • Membrii Comitetului Director al SCMD (CD).
  • Membrii fondatori (ai SCMD si nu ai filialelor), cu exceptia celor suspendati.
 3. Pentru pregatirea lucrarilor CNR s-a constituit un colectiv la nivel central, format din membri ai CD si ai tuturor departamentelor SCMD, coordonat de catre seful Departamentului Organizare, Col. (r) Tudor Marian.
 4. Termene:
  • 20.09.2011 – finalizarea materialelor care vor fi prezentate in cadrul CNR.
  • 27.09.2011 – convocarea CD pentru analiza si aprobarea materialelor care vor fi prezentate in cadrul CNR; Difuzarea acestora catre filiale.
  • 30.09.2011 – Difuzarea catre filiale a materialelor care urmeaza a fi dezbatute si aprobate de catre CNR.
  • 30.09.2011 – Comunicarea de catre filiale, la Secretariatul General al SCMD a urmatoarelor:
a)      Confirmarea de participare a presedintelui filialei.
b)      Telefonul si e-mailul de contact.
c)      Ora aproximativa a sosirii la unitatea de cazare de la Alba Iulia.
d)     Daca participantul solicita cazare (cazarea se va face incepand cu ziua de 18.10.2011, intre orele 12.00 – 19.00).
 1. Cheltuielile de deplasare, cazare si masa vor fi suportate din bugetul central al SCMD.
 2. Solicitarea CD este ca, din motive economice, presedintii filialelor apropiate sa vina impreuna, cu un singur autoturism, urmand a se comunica Secretariatului General deciziile in acest sens.
 3. Accesul se va face numai pe baza tabelului cu participantii intocmit de catre Secretariatul General al SCMD, a legitimatiei de membru SCMD si a ecusonului special pentru aceasta actiune (acesta se va distribui la sosirea fiecarui participant, pe baza de semnatura).
 4. In situatia in care un presedinte de filiala nu poate fi prezent la CNR,  din motive obiective, poate mandata sa fie reprezentat de catre un vicepresedinte sau secretarul  filialei pe care o reprezinta. Persoana desemnata va avea asupra sa un mandat de delegare, conform modelului din atas.
 5. Pe tot timpul desfasurarii lucrarilor CNR, presedintii filialelor sau delegatii acestora vor avea asupra lor stampila filialei pe care o reprezinta.
 6. Alte precizari privind ordinea de zi, programul de desfasurare pe zile si ore, alte detalii organizatorice vor fi comunicate in timp operativ.
COMITETUL DIRECTOR AL SCMD