28 septembrie 2012


APELUL
FILIALEI  CRAIOVA  CĂTRE  TOATE  FILIALELE  SCMD


În scopul asigurării bunei desfăşurări a lucrărilor C.N.R., a eficientizării condiţiilor necesare pentru o dezbatere aprofundată a proiectelor de hotărâre propuse dar şi a altor probleme de actualitate şi de interes pentru SCMD, în conformitate cu Decizia Comitetului Director din 07.12. 2011, considerăm oportună şi necesară acţiunea de constituire a „Consiliilor Consultative” pe zone geografice (teritoriale). Apreciem că este în interesul organizaţiei noastre, ca în urma unor dezbateri constructive să reuşim să coagulăm şi să unificăm punctele de vedere a mai multor filiale, iar în final în urma discuţiilor din cadrul C.N.R. să adoptăm hotărâri în cunoştinţă de cauză, în interesul membrilor de sindicat care să ne asigure atingerea obiectivelor propuse.
Consiliile Consultative zonale trebuie să devină o realitate, ele constituind o tribună de dezbatere democratică a problemelor SCMD, un mijloc de unificare a părerilor şi ideilor, o cale de propulsare a experienţei acumulate şi nu în ultimul rând o verigă în uşurarea actului de comunicare şi conducere pentru preşedintele şi C.D. al SCMD.
Orice formă de comunicare, dezbatere şi dialog între membrii SCMD precum şi între filiale nu poate fi decât benefică pentru interesele organizaţiei noastre şi pentru acest fapt trebuie să-i apreciem pe toţi aceia care încearcă să facă ceva în acest sens.
Filiala Craiova a SCMD face un apel la Filialele 1 şi 2 Piteşti, Filiala Curtea de Argeş, Filiala Câmpulung Muscel, Filiala Râmnicu Vâlcea, Filiala Slatina, Filiala Caracal, Filiala Tg. Jiu, Filiala Drobeta Turnu Severin, Filiala Vânju Mare, Filiala Pleniţa şi Filiala Calafat  pentru a exprima un punct de vedere în legătură cu iniţiativei de constituire a Consiliului Consultativ “Oltenia – Argeş - Mehedinţi”.
Data şi locul de desfăşurare al adunării pentru constituire precum şi participarea se vor stabili de comun acord.

     Cu aleasă consideraţie,
     PREŞEDINTELE SCMD FILIALA 1 CRAIOVA
     Col.(r.)
                 Ioan Mişu NAON