8 martie 2013

SPRE NEUITARE!

ȘEDINȚA LĂRGITA DIN 28.02.2013.

În ziua de 28.02.2013 a avut loc Şedinţa lărgită a Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere ,, Alexandru Ioan Cuza”

În deschiderea acestei reuniuni domnul General (r) prof. univ dr. Mihai Iliescu, Preşedintele A.N.C.M.R.R a prezentat următorul ,,Cuvânt Introductiv,,:


- Domnule Viceprim-Ministru Gabriel OPREA, Preşedinte al U.N.P.R.
- STIMAŢI INVITAŢI,
- Dragi CAMARAZI – Cadre Militare în Rezervă şi Retragere

Vă rog să-mi îngăduiţi să deschid lucrările Şedinţei lărgite a Consiliului Director – organ central de conducere al A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, mărturisind simţămintele de onoare, bucurie şi de recunoştinţă pe care le trăim datorită prezenţei Dumneavoastră Domnule Viceprim-Ministru şi a personalităţilor, care vă însoţesc astăzi, alături de noi.
Sunt îndrituit, având asentimentul camarazilor mei, să vă asigur de profundele noastre sentimente camaradereşti de admiraţie şi preţuire, alăturând urării de bun venit, mulţumiri şi onorul nostru ostăşesc.
Trebuie să menţionez de la început că ne găsim în această somptuoasă „Sală de Marmură” a Palatului Cercului Militar Naţional datorită înţelegerii şi solicitudinii M.Ap.N., fiind sprijiniţi în acelaşi timp direct şi nemijlocit de către Primăria Sectorului 2, cărora le adresăm vii mulţumiri cu reală recunoştinţă.

Vă informăm că la această reuniune participă :
- Biroul Permanent Central şi Aparatul său de lucru;
- Grupul de Consilieri seniori
- Preşedinţii celor 47 filiale judeţene şi de sector ;
- Preşedinţii celor 8 asociaţii cu protocol de afiliere sau colaborare ,
- Preşedinţii celor 6 structuri asociative similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională (MAI, SRI, SIE, SPP, DGIPI, STS) ;
- Membrii din toate filialele din Bucureşti şi Sectorul Ilfov ;

Această REUNIUNE are mai multe motivaţii, justificate şi anume :

- precede perioada adunărilor generale de alegeri din toate filialele noastre ( lunile martie – aprilie); prilej minunat pentru informarea membrilor Asociaţiei cu privire la poziţia Guvernului şi a alianţei ACS faţă de Asociaţia noastră.
- dorinţa de a atesta vitalitatea şi încrederea în PROTOCOLUL de parteneriat cu ACS (PSD+UNPR) şi hotărârea noastră să-l respectăm cu toţii, precum şi speranţa într-o colaborare fructuoasă şi benefică pentru ambele părţi semnatare.

Această întâlnire se doreşte cu atât mai mult cu cât în ultimul timp în mass-media televizată şi în unele publicaţii din presă, unii comentatori şi aşa zişi „analişti politici” au reluat în dezbatere problema pensiilor militare la care fac referiri şi Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice, inclusiv Avocatul Poporului, prin Raportul special – care au indus o stare de nelinişte, nedumerire şi îngrijorare faţă de o nouă lege prin care să se reia procesul de recalculare a pensiilor militarilor.

Această stare este amplificată, din păcate, prin comandă politică, prin ieşirile nejustificate împotriva Armatei de Rezervă a României, împotriva pensionarilor militari, urmărind generarea haosului în societate, dezbinarea în armată şi care sunt sprijinite de fostul ministru Cornel DOBRIŢOIU alăturat domnilor „asistaţi sociali” DOGARU şi PRICINĂ, reprezentanţi ai SCMD – structură neonorantă şi nereprezentativă pentru Armata ROMÂNIEI – în special pentru Rezerva acesteia, fiind ilegală, potrivit Deciziei Nr 469/2003 a Curţii Constituţionale referitoare la dreptul pensionarilor de a înfiinţa sindicate.

De la început considerăm că aceşti aşa zişi şi autointitulaţi „reprezentanţi” ai pensionarilor militari nu fac obiectul nostru de analiză, dar dorim să reiterăm ca ANCMRR – nu poate fi asimilată SCMD – nu împărtăşim existenţa lor şi nici modul de manifestare şi comportament civic suburban, care n-are nici o tangenţă cu demnitatea, onoarea şi probitatea – morală – etică şi civică a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.

Ne pare rău că Armata Română a avut un ministru care a încercat să o supună interesului politic, iar pe noi, structură recunoscută ca reprezentativă şi de notorietate în societatea românească în cei 23 ani de la reînfiinţare, ne-a ignorat total – prioritate având numai aşa zisul „SCMD”, aşa cum s-a întâmplat recent în Comisia de Apărare a Senatului, unde au fost invitaţi numai cei din SCMD – ca unici reprezentanţi ai pensionarilor militari. Acest fost domn ministru împăunat cu aura justiţiarului şi profund dominat de o politică de rea credinţă a mers până acolo încât a ignorat cu bună ştiinţă efortul şi ataşamentul M.Ap.N. din acea perioadă faţă de Armata şi pensionarii acesteia.

Şi ca să închei acest paragraf, supun atenţiei o întrebare care a adresat-o telespectatorilor o televiziune angajată în acest „bâlci” mediatic şi anume : „Cine profită – cine pierde „ ?!
Desigur acţionând un „buton de panică” – profită politicienii reprezentanţi de Domnul Dobriţoiu şi vor pierde ARMATA şi noi, pensionarii militari.

Domnul Viceprim-Ministru,
În context, în sprijinul afirmaţiilor noastre referitoare la pensiile militare de stat şi pentru documentarea celor prezenţi, am onoarea să vă cer îngăduinţa să preiau din cuvântul Domniei Voastre, prezentat în Senatul României cu ocazia dezbaterii Legii sistemului unitar de pensii publice, şi anume, citez :

„Cu tot respectul pe care-l avem pentru fiecare categorie socio-profesională în parte, nu putem ignora faptul că a fi militar nu este o meserie ca oricare alta, pentru un militar apărarea interesului naţional a valorilor democraţiei şi statului de drept este mai presus decât propria viaţă. Militarul, fiind sub jurământ, este la datorie zi şi noapte în slujba ţării.
Misiunea sa implică dificultăţi, riscuri şi privaţiuni care nu au termen de comparaţie în alte domenii de activitate. Militarii români au o contribuţie, iar contribuţia lor se măsoară nu în bani, ci în libertatea de care se bucură copiii noştri, în demnitatea acestei ţări şi în respectul de care România se bucură în faţa aliaţilor săi…..
Când vine vorba despre militari trebuie să privim contribuţia şi solidaritatea nu în sens contabil ci în sensul jurământului militar pe care-l depun toţi cei din Armată. România este una din Ţările NATO cu cele mai mici pensii şi solde acordate militarilor. Cu toate acestea Armata României este la acelaşi nivel de competenţă profesională şi de interoperabilitate, fiind respectată şi apreciată de-a lungul istoriei sale moderne, inclusiv în teatrele de operaţii unde este astăzi prezentă”,.

Aceste adevăruri de necontestat au constituit un motiv în plus pentru care, după adoptarea Legii 119/2010, Asociaţia a făcut numeroase intervenţii la Parlamentul şi Guvernul României, Avocatul Poporului, inclusiv în justiţie. Singura instituţie care ne-a fost alături, şi care a acţionat concret pentru ca pensionarii militari să nu fie afectaţi prea grav prin măsurile preconizate de recalculare şi revizuire a pensiilor militare de stat a fost M.Ap.N., prin persoana domnului fost ministru, actual viceprim-ministru domnul Gabriel Oprea.

În prezent înregistrăm o stare generală mulţumitoare, peste 33.000 din cei 35.000 membrii ai Asociaţiei şi peste 90% din totalul (de 76.000) pensionari în plată la M.Ap.N. şi aproape 85% din Sistemul de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională au obţinut la revizuire unele creşteri, acordate legal şi nu „fraudulos”, cum se invocă la unele posturi de TV – de unii comentatori .

Apreciem cu înalt spirit camaraderesc că pensionarii cărora li s-au diminuat pensiile, datorită unor greşeli punctuale de recalculare, sau pentru vechime incompletă în muncă, au tot dreptul să fie supăraţi şi uşor influenţabili de factorul politic - îi înţelegem şi-i vom susţine cu întregul nostru potenţial pentru a-şi recâştiga drepturile afectate prin recalculare (revizuire).

Domnule Viceprim-Ministru,
Apreciem cu admiraţie şi recunoştinţă poziţia oficială a domnului Prim Ministru a ministrului ului Apărării Naţionale şi a domniei Voastre faţă de pensiile noastre, dar vă rugăm să ne permiteţi să reiterăm propunerea noastră ca procesul de revizuire să se continue până la 31.12.a.c., aşa cum prevede OUG 1/2011 - respectându-se principiul neretroactivităţii Legii 19/2000 (263/2011), pensiile care au înregistrat creşteri să rămână în plată la noul cuantum înregistrat iar cele diminuate să revină la nivelul lunii decembrie 2010.

Actualele pensii în plată să redevină pensii militare de stat, iar o eventuală nouă lege a pensiilor să aibă prevederi numai pentru viitor, fără a include ca măsură aşa zis „reparatorie” clamată de grupul Dobriţoiu, Dogaru şi Pricină, recalcularea tuturor pensiilor în plată- iar ANCMRR să participe la dezbaterile premergătoare şi la cele din comisiile parlamentare, având în vedere şi amendamentele promovate anterior.

Recalcularea sau supraimpozitarea pensiilor miliare nu poate fi un act reparatoriu şi de sporire a bugetului statului (M.Ap.N.). Nimeni Nu a Primit un RON – GRATUIT, – fără acoperire LEGALĂ şi să se renunţe la identificarea „INFRACTORILOR” cum cere cu insistenţă aşa zisul „SCMD”.

Domnule Viceprim-Ministru,
Vă informăm că toate cele 8 probleme prezentate le considerăm ca prioritare, iar propunerile noastre sunt concepute în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, toate pot fi soluţionate printr-o serie de iniţiative procedurale la nivelul Guvernului şi concret la nivelul ministerelor implicate : M.Ap.N., MAI şi celorlalte structuri centrale din Sistemul Apărării, Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale, Ministerul Sănătăţii precum şi prin reluarea celor două iniţiative legislative, abandonate în cursul anului 2011 – în Comisiile de Apărare ale Parlamentului.

Avem convingerea că Protocolul semnat împreună cu ACS (PSD+UNPR) la 01.12.2012 va fi onorat, respectat şi îmbunătăţit în funcţie de toate oportunităţile ce vor fi identificate, dar aceasta impune şi o reală recunoaştere şi relaţionare cu filialele noastre în teritoriu şi un plan concret de activităţi pentru acest an.

Aşteptăm diversificarea ofertelor de servicii şi programe pentru angajarea pertinentă a cadrelor militare în rezervă şi în retragere în activitatea de gestionare şi administrare eficientă a treburilor publice, de organizare a unor acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor convenite împreună .
Referitor la disponibilitatea ANCMRR vă asigurăm că vom fi un partener serios, loial Devizei noastre PATRIE, ONOARE, DEMNITATE. În încheiere ne exprimăm speranţele îndreptăţite în Reuşita Reuniunii de astăzi aceasta fiind UNICĂ în istoria ANCMRR de la reînfiinţare din 1990.

Vă mulţumesc
Onorată Asistenţă, Stimaţi Camarazi,

În încheierea activităţii, având asentimentul Dumneavoastră doresc să reiterăm Domnului viceprim – Ministru – Gabriel Oprea, înaltelor personalităţi care ne-au onorat astăzi, sincere mulţumiri pentru participare şi să-i asigurăm de cele mai alese sentimente de preţuire şi recunoştinţă.
Avem încredere în Alianţa de Centru Stânga, în PROTOCOLUL ÎNCHEIAT, iar, această întâlnire o considerăm un început de bun augur pentru colaborarea noastră viitoare.

Domnule Viceprim-Ministru al ROMÂNIEI,
Vă rugăm să acceptaţi gestul nostru camaraderesc de respect şi fidelitate, propriu conduitei noastre de Cadre Militare în Rezervă şi Retragere – în continuare sub jurământ de credinţă faţă de ŢARĂ, – de a înmâna cea mai înaltă distincţie a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” – Emblema de onoare şi ATESTATUL – Biroului Permanent Central pe care doresc să-l prezentați domnului Prim Ministru Victor Viorel Ponta..

sursa : http:http:////ancmrr.ro/sedinta-largita-din-28-02-2013-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sedinta-largita-din-28-02-2013-2//ancmrr.ro/sedinta-largita-din-28-02-2013-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sedinta-largita-din-28-02-2013-2

24 de comentarii:

 1. Imi este rusine ca avem o asa conducere obedienta. Daca nu erau atatea persoane participante cred ca-l pupau pe d-l. prim-viceprim ministru in 3 litere.
  Răspundeţi
  Răspunsuri
  1. Mai jos spui cu totul altceva, trebuie sa fi realist domnule rectangular.
  2. Cand am facut referiri la conducerea obedienta m-am referit la conducerea ANCMRR centrala. Nu cred ca aprecierile din informare au fost facute de presedintele filialei noastre.
 2. Ce cauta domnul Lucescu ( oare domnul Bichir nu trebuia sa anunte cu cine se duce la Bucuresti )?
  In loc sa ne unim fortele ne balacarim si asta dotorita noua ca nu luam pozitie si ii schimbam.
  RUSINE.
  Răspundeţi
  Răspunsuri
  1. Ma nene anomimule. De ceva vreme vad ca ai niste probleme , personale, cu Bichir. De ce nu ai curajul sa-ti declini identitatea si sa ai o discutie "face to face" cu acesta. In acest fel nu ai mai umple cu comentarii, inutile, orice postare.
  2. Cpt.cdor(rz) ing. Ion BICHIR, Presedinte A.N.C.M.R.R.-Filiala jud. Olt4 martie 2013, 16:53
   Este pentru prima oara cand scriu pe acest blog si, sper, sa fie si pentru ultima data. Intotdeauna noi, militarii, am avut coloana vertebrala, de aceea cand aveam ceva de raportat sau, acum la pensie, de spus, ne declinam identitatea si "spunem lucrurilor pe nume". Numele meu este BICHIR Ion, am fost ales presedintele A.N.C.M.R.R.-Filiala jud. Olt si dau raspuns d-lui ANONIM din data de 4 martie 2013 ora 12.51: intr-adevar am fost la Bucuresti pentru intalnirea Consiliului Director al A.N.C.M.R.R. "Alexandru Ioan Cuza" cu Alianta Centru Stanga(P.S.D. + U.N.P.R.), intalnire la care a participat si dl. gl.mr. magistrat Constantin LUCESCU in calitate de CONSILIER SENIOR al A.N.C.M.R.R. "Alexandru Ioan Cuza".
   Nu trebuia sa raspund unei provocari a d-lui anonim dar, pentru ca domnia sa tot scrie pe blog lucruri nereale, am considerat sa clarific aceasta situatie, iar pe viitor, daca tot este asa de "viteaz", consider ca va trebui sa-si decline identitatea, sa purtam o discutie civilizata si, poate, gasim solutii comune pentru binele membrilor asociatiei.
   P.S.: consider ca greselile gramaticale din textul d-lui ANONIM sunt din cauza grabei cu care a vrut sa se faca remarcat, ci nu din alte cauze.
  3. Trebuia sa anunti inainte, nu acum dupa ce s-a rasuflat de la Bucuresti. Documentele referitor la domnul cpt. Stefan Stefan care au sosit pe adresa d-voastra de ce nu le faceti publice. Au fost colegi care au VAZUT acest lucru.
   ,, Cpt.cdor(rz) ing. Ion BICHIR, Presedinte A.N.C.M.R.R.-Filiala jud. Olt4 martie 2013, 16:53
   Este pentru prima oara cand scriu pe acest blog si, sper, sa fie si pentru ultima data. Intotdeauna noi, militarii, am avut coloana vertebrala,........
   Daca ai publica acest document.
  4. Domnule rectangular, TREBUIE fi realist, corect si in folosul militarilor adevarati.
  5. Sttttttttttiu ca domnul dl. gl.mr. magistrat Constantin LUCESCU este varful de lance al PPDD in Orasul dumneavoastra ( Municipiul Caracal ). In fiecare dimineata savureaza cafeaua cu liderii PSD Caracal.
  6. Cpt.cdor(rz) ing. Ion BICHIR, Presedinte A.N.C.M.R.R.-Filiala jud. Olt4 martie 2013, 16:53
   ....... Nu trebuia sa raspund unei provocari a d-lui anonim dar, pentru ca domnia sa tot scrie pe blog lucruri nereale,.....
   Esti penibil domnule Bichir ( nu spui adevarul).
 3. Eu inclin sa cred ca , de data asta, lucrurile se vor solutiona favorabil fostelor cadre militare afectate, pe nedrept, de aceasta revizuire.
  Sa vezi, atunci, batai cu pumnii in piepturile conducatorilor : ..noi am solutionat!,,,... ,,ba este meritul nostru, incontestabil!,, etc etc etc
  Fratilor, treziti-va si dati-va mana !
  Răspundeţi
  Răspunsuri
  1. Chiar daca as vedea un document oficial al guvernului nu as crede acest lucru. As crede numai cand am sa vad un cupon de pensie si o interogare de cont care sa valideze acest lucru. SIC !!!
  2. Sa te duci pe 15 aprilie 2013, sa-l interogezi si ai sa vezi cata dreptate are domnul de sus si cel de jos.
   Bafta si sa vezi cat se va bate cu caramida in piept Bichir si Lucescu ( au fost ei si au facut si au dres.......)
   SIC !!!
   Fratilor, treziti-va !
  3. Domnule anonim 16.56, sa nu faci infarct sau ceva asemanator, pentru ca noi, pensionarii militari, mai avem nevoie de "gornisti" sa ne dea desteptarea pentru a merge vara la pescuit, iar in cursul anului cand trebuie sa ne trezim la o anumita ora.
   Ai grija de sanatatea dumitale, ci nu de grija altuia. Stii proverbul cu cainele si cu .....
  4. De, daca ALTA TREABA nu mai ai de facut.............. sa dai la peste in continuare. Imi demonstrezi ca nu esti la curent cu realitatea. DACA VA FI ASA, AM SA TE LAS IN CONTINUARE LA PESTE. POATE AI NEVOIE DE ORIENTARE.
   ATENTIE LA STATUTUL ACTUAL PE CARE-L AI ( INCA O DATA DEMONSTREZI CA NU ESTI IN REALITATE - NEINFORMAT ).
   Spor la treaba, TREZITI-VA !
 4. luni, 4 martie 2013
  Comunicat cu privire la actiunile desfasurate de catre SCMD in ziua de 04.03.2013

  Astazi, 04.03.2013, intre orele 10.00-12.00 s-a desfasurat la sediul USL, in plen, conferinta USL urmata de o sedinta a liderilor USL. In paralel, s-au strans la sediul USL delegati ai filialelor SCMD din zonele Sud, Nord Est si Sud-Est, fara insemne, fara drapele, in cea mai stricta disciplina si in tacere. Departamentul Media al SCMD a filmat intreaga desfasurare si, in paralel, interviurile date unor posturi de radio si televiziune.
  La conferinta USL s-a dezbatut un punct in plus fata de ordinea de zi initiala, si anume rezolvarea cu prioritate a solicitarilor SCMD. Ca modificare la cele convenite la sediul Guvernului sambata, 02.03.2013, in discutiile cu dl. viceprim-ministru Gabriel Oprea, plenul a optat pentru aparitia la sfarsitul acestei luni a unei legi noi, alta decat Legea pensiilor militare de stat, o lege reparatorie, care sa fie, pe langa Legea pensiilor militare de stat ce a fost Legea nr.119 pe langa Legea nr.263. Cu alte cuvinte, astazi si maine, se elaboreaza textul unei noi legi, care rezolva cerintele noastre de la pct. 1 si 2 ale memoriului. Restul cerintelor privind statutul se vor rezolva prin Legea pensiilor militare de stat.
  La elaborarea legii noi, vom fi consultati si avem la randul nostru consultanti. Ea rezolva problema ordonantelor pana la sfarsitul lunii martie.
  In ceea ce priveste Proiectul Legii pensiilor militare de stat, acesta isi va urma in continuare cursul. Inainte de a fi trimis la Parlament draftul ne va fi trimis si noua, iar noi il vom trimite tuturor filialelor, spre consultare rapida.
  Referitor la pct. 4, privind situatia disponibilizatilor de la Interne, analiza a demarat deja, urmand a se gasi solutiile pentru rezolvarea catorva mii de cazuri, fara ca situatia noilor promotii sa fie afectata.
  Celelate puncte ale memoriului vor fi solutionate dupa incheierea auditului Curtii de Conturi, care, asa cum am anuntat noi, nu s-a incheiat. Repet, nu s-a incheiat ci, dimpotriva, s-a adancit.
  Datele cu angajamentul de asigurare a intregului sprijin au fost comunicate de catre persoana insarcinata de primul ministru cu rezolvarea crizei rezervistilor, dl. ministru al Apararii Mircea Dusa, unei delegatii SCMD formata din presedintele SCMD, d-nii vicepresedinti Col. Victor Popescu, Col Remus Macovei, Col Mircea Comaneci, Col Valeriu Pricina, d-nii presedinti de filiale Col. Antone Iulian si Col. Zamfir Ioan si dl. Radu Toma, consilier.
  Răspundeţi
 5. Cu acesta ocazie ni s-a comunicat punctual si stadiul rezolvarii prin ordine ale ministrului a altor solicitari cum ar fi dreptul de utilizare a spatiilor Cercurilor Militare, atitudinea juristilor reprezentanti ai ministerelor in procese, etc. Personal am avut confirmarea celor decise in sedinta USL si din partea d-lor viceprim ministru Gabriel Oprea si ministru Radu Stroe.
  Consider ca rezolvarea solicitarilor noastre este angajata pe un curs ireversibil, in conformitate cu graficul enuntat.
  Deci, cu data de 15 aprilie, vom constata ca reparatiile au fost facute si dreptul nostru la munca nu mai este limitat. Celelalte vor fi rezolvate prin Legea pensiilor militare de stat. Pe cale de consecinta, aduc multumiri initiatorilor din teritoriu ai actiunii de astazi, pentru modul in care au stiut sa se conformeze modificarilor survenite de la o zi la alta, in functie de negocieri. Aduc multumiri tuturor membrilor SCMD care nu au participat dar care, prin actiunile lor, au creat cadrul de presiune necesar pentru ca negocierile noastre din ultima saptamana sa aiba succes si imi ingadui sa imi exprim personal tristetea ca au fost voci in aceasta perioada care au promovat neincrederea in conducerea SCMD, perturband prin opinii si actiuni proprii, poate bine intentionate, cursul firesc al demersurilor noastre. Este si aceasta un punct de reflexie pentru toti cei care doresc binele si continua dezvoltare a SCMD, singura structura care a aparat real, in ultimii patru ani, interesele tuturor categoriilor de militari activi, in rezerva si in retragere.
  In situatia improbabila in care lucrurile nu vor lua cursul promis avem suficient timp la dispozitie sa ne consultam.

  Honor et Patria! Vae victis!

  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) Mircea DOGARU
  Răspundeţi
  Răspunsuri
  1. CE NU S-A SPUS IN COMUNICAT


   Ca delegatia SCMD a stat la poarta.
   Ca delegatia SCMD a purtat discuţii doar cu dl.ministru Mircea Duşa.
   Ca tot ce stie delegatia SCMD o stie de la sus numitul.

   Care a spus :
   (De fapt,doar a mai spus multe si pana acum)
   Că astăzi şi mâine (?) se elaborează textul unei noi legi (?), care ar rezolva, atat problema revenirii cuantumului pensiilor diminuate la nivelul lunii decembrie 2010,cat si pe cea referitoare la interzicerea cumulului pensiei cu salariu (eliminarea prevederilor discriminatorii din Cap.IV/Legea 329/ 2009 ).
   Ca această noua lege va fi aprobată în şedinţa de guvern din 6 martie 2013 ! adica miercuri !
   Ca această noua lege va fi aprobata în regim de urgenţă de către Parlament ,astfel ca din aprilie 2013 sa intre in vigoare.

   Despre Legea pensiilor militare
   Ca a fost elaborata o noua schita de proiect (pe baza celui intocmit de Simona Sârbu);
   Ca,după amendarea acestuia de către ministerelor interesate si specialiştii SCMD va fi dezbatut şi aprobat in Parlament pana in toamna.

   Sa credem si sa nu cercetam? Adica sa mai asteptam?

   Col.(r).Dan Moraru
 6. Referire la "ȘEDINȚA LĂRGITA DIN 28.02.2013." Jenant, nu am crezut ca voi mai apuca timpurile in care se ridica osanale unui om, indiferent cate fapte " bune" a facut, in folosul militarilor activi sau in rezerva ! Initial am crezut ca este o facatura, o pacaleala(mai este mult pana la 1 Aprilie)insa vizitand mai multe site-uri am realizat ca ma insel.Conducerea asociatiei rezervistilor care a functionat inainte de 1989(regret ca nu cunosc titulatura oficiala) nu era in stare de atata obedienta.
  Răspundeţi
 7. CATA DEPTATE AVETI DUMNEAVOASTRA. MA BUCUR CA SPUNTI ADEVARUL.
  Răspundeţi
 8. Bai anonimule,"abonat la replici"se vede ca nu te duce dovleacul,fiindca nu reactionezi la corectiile facute de colegi,ba mai mult copiezi si ne transmiti comunicatele altora,de teama sa nu concepi gresit vreun raspuns.
  Răspundeţi
 9. Trebuie sa avem rabdare ( dar ultima).
  Răspundeţi
 10. Comunicat privind rezolvarea crizei rezervistilor
  In atentia celor care nu au inteles sau nu mai cred in promisiunile Politicului
  Prezenta clarificare se datoreaza atentionarilor recent primite de catre presedintele sindicatului si de catre d-nii vicepresedinti Col. (r) Remus Macovei, Col. (r) Victor Popescu, Col. (r) Valeriu Pricina, Col. (r) Mircea Comaneci si Col. (r) Stefan Tudosie, precum si de catre dl. presedinte al Filialei 1 Brasov, dl. Gl. Mr. (r) Petrisor Mandu, din partea unor rezervisti, membri sau nu de sindicat, mai mult sau mai putin disperati.
  La sedinta de ieri, 04.03.2013, a USL, la care a participat intreaga conducere a USL, in frunte cu cei patru presedinti de partide, dl. vicepremier Gabriel Oprea a introdus un punct care nu era pe ordinea de zi, prezentand cele convenite la Guvern cu SCMD, in ziua de 02.03.2013 - doua ordonante reparatorii care sa preceada Legea pensiilor militare de stat.
  Dezbaterile la acest punct au prelungit sedinta cu mai mult de o ora, cei prezenti votand in unanimitate, inclusiv dl. Gabriel Oprea, solutia unei legi reparatorii pe problema discriminarii financiare si a nelimitarii dreptului la munca pentru rezervisti, lege cu doua articole al carei text a fost elaborat in cursul zilei de ieri. Ea intra in procedura de urgenta, urmand ca, pana la sfarsitul lunii martie, situatia noastra sa fie rezolvata.
  De ce s-a procedat asa? Pentru ca, procedural, Guvernul nu poate da acum ordonante de urgenta pe lege organica. In plus, si OUG trebuie sa ajunga la dezbatere in Parlament.
  Acest rezultat al votului unanim mi-a fost comunicat mie, neoficial, imediat dupa vot de catre d-nii viceprim-ministru Gabriel Oprea si ministrul Radu Stroe. Oficial, din insarcinarea celor patru copresedinti intrati in cea de-a doua sedinta, rezultatul ne-a fost transmis si pe larg explicat de dl. ministru Mircea Dusa, care a primit din partea premierului, dupa cum va amintiti, sarcina rezolvarii solicitarilor noastre.
  Pe cale de consecinta, putem organiza, din acest moment, suete cu camioane de primari, senatori, deputati, secretari de stat sau alte persoane pe care le consideram de influenta si care, in fapt, sunt simpli executanti. Sunt inutile! Peste decizia unanima a staff-ului USL nu mai poate trece nimeni, nici o doamna sau nici un domn, oricat de simpatici ar fi, decat eventual, bunul Dumnezeu!...
  Celor care le stiu pe toate, in calitate de fost consilier la Biroul permanent al Senatului, le aduc aminte ca Legea 119/2010 a fost elaborata peste noapte, in conditiile retragerii de la vot a Legii 263/2010 si, in fata ostilitatii a jumatate din parlamentari, a fost data de Guvernul Boc prin asumarea raspunderii. Astazi insa majoritatea USL in Parlament este zdrobitoare.
  In ceea ce priveste promulgarea legii, acesta tine de Traian Basescu, presedintele neavand dreptul constitutional de a o respinge mai mult decat odata. Daca parlamentul i-o trimite inapoi dupa trei ore, fara a modifica o virgula, nu mai are ce face, este obligat sa o promulge.
  In actualul context, chiar credeti ca vor risca Traian Basescu (pe care l-am pichetat la Cotroceni de s-a saturat de noi...) sau Curtea Constitutionala (pe care numai noi am pichetat-o in doua randuri, SCMD obtinand amanarea pronuntarii pe Referendum cu 28 de zile) sa se trezeasca cu zeci de mii de oameni la poarta? Trebuind sa-i infrunte si pe acestia , nu numai majoritatea parlamentara? Acesta este sensul amenintarii mele de ieri (de la RTV), la adresa Cotrocenilor. Un sens pe care multi dintre colegi l-au inteles pe dos, necunoscand mecanismul legislativ.
  In ceea ce ne priveste, in relatia cu USL si cu Parlamentul ne-am angajat fata de staff-ul USL sa ne pastram calmul, pana la sfarsitul lunii martie cand, daca noua lege nu va opera ne vom reanaliza optiunile.
  Răspundeţi


 11. In ceea ce ne priveste, in relatia cu USL si cu Parlamentul ne-am angajat fata de staff-ul USL sa ne pastram calmul, pana la sfarsitul lunii martie cand, daca noua lege nu va opera ne vom reanaliza optiunile.
  In concluzie, ii sfatuiesc pe toti cei care stiu mai bine decat Papa cine este Dumnezeu, sunt disperati ca micile lor cabale in interes propriu sau veninul care le da pe afara nu mai au obiect, sa se abtina, in interesul general, nu numai al sindicatului ci al tuturor rezervistilor discriminati. In mod deosebit, reamintesc presedintelui si Biroului Operativ al Filialei Craiova hotararea luata la CNR 2011 in ceea ce priveste manifestarile non stop ostile ale d-lui Col (r) Necsu Marin, care, de aproape patru ani, incearca sa-si stabileasca o penibila notorietate de scrib de mana a saptea, improscandu-i cu noroi pe toti reprezentantii SCMD care actineaza in mod concret si vizibil pentru binele si in interesul sindicatului.
  Honor et Patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU