4 martie 2014            POZITIA FILIALELOR DIN ZONA DE SUD VEST1.       Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este și trebuie să rămână o organizație apolitică, neimplicată în jocuri politice, dăunătoare intereselor membrilor de sindicat.
2.          Încheierea de protocoale și acorduri de colaborare cu diverse asociații, fundații sau formațiuni politice, trebuie făcuta numai pentru realizarea intereselor generale ale membrilor de sindicat și nu al unor persoane sau personalități din cadrul organizației sau din afara ei.
 Aceste înțelegeri trebuie încheiate la nivel central numai cu acordul CNR, iar la nivelul filialelor numai cu aprobarea Adunăriii Generale.
Decizia CD din data de 07.02.2014 prin care s-a hotărât ca SCMD să participe la Alegerile Europarlamentare pe listele unui partid politic, este în afara Statutului și în total dezacord cu Deciziile CNR, fapt pentru care solicităm reintroducerea acesteia pe ordinea de zi a sedintei CD din 14.03.2014, in vederea abrogarii.
 3.  Având în vedere faptul că  unele filiale au  încheiate protocoale cu partidele care au format alianța USL, protocoale prin care partenerii și-au asumat unele obligații onorate parțial până la acesta dată, consideram necesar să se continue colaborarea cu aceste formațiuni, fără a se implica sau a sprijini în vreun mod acțiunile acestora, numai pentru a-i determina ca din  pozițiile pe care le dețin să ducă la îndeplinire promisiunile făcute categoriei noastre socio-profesionale, astfel:
  a) - elaborarea și votarea în Parlament a Legii pensiilor militare de stat, în forma agreata de către SCMD și Asociațiile Cadrelor Militare din Sistemul de apărare, siguranță și ordine publică.
  b) - modificarea legislației în scopul recunoașterii sindicatului ca partener de dialog cu drepturile care decurg din acest statut:
         - acces în cercurile militare, baze de tratament și odihnă, baze sportive și alte obiective culturale.
         - acordarea de sedii SCMD în incinta cercurilor militare, unităților militare, în condiții similar cu cele ale ANCMRR.
c) - înlăturarea discriminărilor de orice fel dintre cadrele militare în activitate și cele din rezervă, aplicarea unitară a legislației care reglementează încadrarea pe grupe de muncă conform HG 1294/2001 și HGS 1019/2011.
Prin aceasta atitudine echidistantă față de partenerii noștri, care s-au despărțit considerăm că vom reuși să le impunem respect și îi vom determina să ducă la îndeplinire angajamentele asumate.
În scopul realizării acestui obiectiv sustinem ca  in mod direct conducerile filialelor sindicatului din țară impreuna cu  cele ale filialelelor ANCMRR care sunt solidare cu revendicarile noastre si doresc să ni se alăture, să înceapă negocierile cu partidele parlamentare, comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților si  cu Guvernul,  pentru a urgenta elaborarea și aprobarea noi legi a pensiilor militare de stat.
  4. Ne exprimăm dezacordul față de maniera în care președintele SCMD dl.col.(r) Mircea Dogaru înțelege să se adreseze camarazilor din organizație, care nu îi împărtășesc opiniile sau care îi sancționează derapajele în raport cu deciziile pe care le adoptă în mod discreționar și uneori chiar abuziv.
  Retinem atenția ca asemenea comportament este de natură a prejudicia raporturile și relațiile organizationale.
Consideram imperios necesar adresarea de scuze publice pentru modul discretionar, dar mai ales solicitam renuntarea pentru totdeauna la acest stil, care da o impresie de trista amintire.
In concluzie apreciem ca se  impune  corectarea Strategiei SCMD, cu adevaratele noastre obiective: legea pensiilor militare, cu aplicarea grupelor de munca in mod unitar si eliminarea contributivitatii, dreptul la munca si cumulul pensiei, accesul neingradit in spatiile ministerelor din care am provenit.