24 noiembrie 2014

Comunicatul BOp Filialei sector 6 Bucuresti

COMUNICAT
 privind măsurile luate de Biroul operativ al Filialei sector 6 București a SCMD în ședința din 19 noiembrie 2014
 BIROUL OPERATIV (BOp) AL FILIALEI SECTOR 6 BUCUREȘTI  ANALIZAND DECIZIA BOC, DIN 13.11.2014, ÎNREGISTRATĂ LA NR.1398 DIN 14.11.2014 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII BIROULUI ȘI IMPLICIT A FILIALEI A DECIS URMĂTOARELE:
1.    Elaborarea si transmiterea către CD a solicitării puneri la dispoziția filialei a următoarelor documente:
a.     Decizia CD nr.1398 din 14.11.2014 privind suspendarea activității BOp al filialei în formă scrisă şi semnată de către conducerea SCMD;
b.    Copie a procesului verbal al ședinţei Biroului Operativ Central în care s-a luat decizia respectivă şi justificarea de către BOC a măsurilor aplicate;
c.      Copii ale documentelor din care reiese contestarea şi refuzul constant al Biroului operativ al filialei de aplicare a majorităţii măsurilor, deciziilor şi hotărârilor luate de către organele de conducere centrale ale SCMD, inclusiv pe cele ale CNR;
d.    Prezentarea hotărârilor CNR – 2014 nerespectate de către membri BOp al Filialei sector 6;
e.     Copii ale documentelor  oficiale ale conducerii SCMD din care să rezulte folosirea de către membrii Biroului operativ  a unui „limbaj suburban, trivial, neconform standardelor de adresare între cadrele militare şi în societatea civilizată”  în comunicarea cu structurile de conducere ale SCMD;
f.      Prezentarea acelor articole, publicate de Biroul operativ al filialei, de la CNR – 2014 până în prezent, prin care membri BOp al filialei   „au adus şi aduc mari prejudicii imaginii de ansamblu a SCMD”;
g.     Copii ale documentelor cu indicarea elementelor din care să rezulte „încălcarea sistematică a prevederilor articolelor 9 (d), 10 (a) şi 13 (a,c,d)/Statut şi art. 83 alin. a,c,d,e,g din ROF” şi în special încălcarea principiilor democratice invocate de articolul 10 (a) din Statut;
h.    Comunicarea NOTIFICĂRII trimise Judecătoriei sector 1, privind înscrierea în Registrul Special al sindicatelor, a eventualelor modificări din componenţa CD hotărâte de CNR – 2014.
i.       Prezentarea de către BOC a PROCESULUI VERBAL  al ședințelor CNR-2014, cu PRECIZĂRILE REFERITOARE LA ACTIVITATEA BOP AL FILIALEI SECTOR 6.
2.    Membri BOp al filialei au discutat si aprobat conținutul Comunicatului privind poziția FILIALEI SECTOR 6 fata de decizia de suspendare a activității acestei filiale, comunicat ce va fi transmis filialelor SCMD pentru exprimarea opiniilor privind deciziile organelor centrale de conducere ale SCMD.
3.    Biroul operativ al filialei după primirea răspunsurilor solicitate  CD precum si a opiniilor filialelor din teritoriu  VĂ CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI.
MENȚIONĂM CĂ, BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SCMD SECTOR 6, A FOST ALES ÎN UNANIMITAE DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ÎN DATA DE 7 MAI 2014, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR STATUTARE.
AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ S-A BLOCAT, A DOUA OARĂ, PAGINA FILIALEI (pagina integrată în cea a col.(r.) Rânciog) solicităm tuturor membrilor filialei să acceseze paginile filialelor care ne sprijină, tehnic, în acțiunea noastră.
Totodată, solicităm și mulțumim tuturor membrilor de sindicat ai filialei  si a altor filiale care ne sprijină în transmiterea mesajelor BOp al Filialei sector 6.
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCUREȘTI