18 ianuarie 2015

Punct de vedere a Presedintelui Filialei Craiova

PUNCTUL DE VEDERE AL PREŞEDINTELUI FILIALEI CRAIOVA
REFERITOR LA PROPUNERILE S.C.M.D.
Analizând conţinutul „COMUNICATELOR” domnului Preşedinte interimar al SCMD, referitor la Convocarea de la Guvernul României din data de 13.01.2015, te întrebi pe bună dreptate, care a fost scopul acestei întâlniri la nivel înalt, în condiţiile în care aşa cum afirma domnul Ministru Duşa, „Legea Pensiilor Militare de Stat este în formă finală, având toate avizele de la ministerele de resort”.
Despre ce „dezbatere”, mai poate fi vorba când iniţiatorul acestei Legi, a ţinut Legea la „SECRET”, eludând dezbaterea publică şi consultarea cu toate Asociaţiile şi ONG-urile militare, iar la  şedinţa de guvern, şedinţă de informare au participat numai reprezentanţii anumitor Asociaţii agreate, printre acestea aflându-se de această dată şi SCMD.
Încadrându-se în acţiunile cu caracter de imagine, întâlnirea cu pricina a fost una pur informativă, menită a da o bună imagine Guvernului şi a crea impresia unui dialog cu cei interesaţi, în   fapt ea fiind o înţelegere dinainte stabilită, între mai vechii şi mai noii parteneri politici ai unui mai vechi „partid de suflet”.
Întrebarea logică şi de bun simţ, care se ridică este aceea referitoare la rostul şi conţinutul propunerilor SCMD, propuneri care nu sunt rezultatul consultărilor conducerii cu filialele SCMD, ci emanaţia unei „minţi creatoare”, a unui jurist din Departamentul Juridic, personaj plătit din cotizaţiile membrilor de sindicat, şi care lucrează după cum rezultă din „Propunerile făcute”, împotriva intereselor acestor membrii.
Aberanta propunere referitoare la actualizarea Pensiei Militare de Stat, aflată în plată, cu două unităţi de măsură şi anume până la vârsta de 65 de ani, cu creşterea soldei de grad a militarilor în activitate, iar după această vârstă, actualizarea pensiei fiind făcută ca la pensiile civile, respectiv cu 50% din creşterea salariului mediu pe economie, atenţie! denotă pe lângă o ignoranţă crasă în domeniul Legislaţiei, şi o incompetenţă si  rea intenţie de neacceptat.
Cei care au propus, dar mai ales cei care şi-au însuşit şi promovat o asemenea aberaţie, trebuie să cunoască câteva elemente şi principii fundamentale legate de Cariera Militară şi Pensia Militară de Stat:
1. Cariera Militară, meseria în sine de militar de profesie, este una vocaţională, ea neputând fi urmată de către oricine, impunând anumite calităţi şi trăsături psihice şi de comportament. (este adevărat cei care au intrat în sistem pe uşa din dos,  pe filiera clasei muncitoare, filiera de partid şi mai nou filiera indirectă, nu au cum să cunoască acest lucru).
2. Această meserie este supusă unor privaţiuni, interdicţii, limitări de drepturi şi solicitări fizice şi intelectuale deosebite, care impun multe renunţări în raport cu alte meserii. Într-o societate normală toate acestea se compensează atât pe perioada de activitate prin sporuri salariale, dar şi după pensionare printr-o pensie decentă până la sfârşitul vieţii şi nu numai până la 65 de ani.
3. Gradul militar este proprietatea militarului, degradarea, adică pierderea acestei proprietăţi, fiind posibilă numai în condiţii şi cauze speciale, aşa cum prevede Legea Statutului Cadrelor Militare, şi nu cum gândeşte orice minte bolnavă. De ultimul grad din activitate precum şi de ultima funcţie îndeplinită, depinde şi cuantumul Pensiei Militare de Stat, care este o recunoaştere a „contributivităţii de efort, pregătire, competenţă, dăruire şi sacrificiu” a fiecărui militar şi nu o contributivitate financiară scriptică.
4. Pensia Militară de Stat dobândită prin lege, rămâne Pensie Militară de Stat până la sfârşitul vieţii, ca fiind o recunoaştere a activităţii desfăşurate, şi neavând nimic cu obligaţiile militare prezente şi viitoare. Pentru aceste obligaţii, militarii rezervişti care îndeplinesc funcţii şi atribuţii la mobilizare sunt remunerate conform Legislaţiei în vigoare. (pe care ar trebui să o studieze şi juriştii SCMD).
5. Actualizarea Pensiilor Militare de Stat aflate în plată nu pot fi făcute cu două unităţi de măsură, pentru că acest lucru ar conduce la noi discriminări. Tocmai pentru a preveni şi a elimina aceste discriminări, legiuitorul a instituit principiul potrivit căruia „La studii egale, la grade egale, la funcţii egale îndeplinite în aceleaşi condiţii de muncă, indiferent de data pensionării, Pensia Militară trebuie să aibă acelaşi cuantum”.
6. Pentru acest motiv nu trebuie să acceptăm ca după vârsta de 65 de ani, pensia să fie legată de salariul brut pe economie ci de solda de grad a activilor, chiar dacă în mintea unora, economia românească va cunoaşte un salt semnificativ iar salariile din viaţa civilă vor cunoaşte creşteri spectaculoase.
Acestea sunt doar câteva argumente care ar trebui să-i facă pe cei care au susţinut şi promovat această aberantă propunere, să o retragă imediat, şi să îşi ceară scuze faţă de camarazii lor, dacă nu cumva tocmai aceasta propunere este preţul unei noi trădări.
Dacă în conţinutul noi legi vom regăsi acest mod aberant de actualizare a pensiei, înseamnă că trădarea a avut loc, iar cei care au înşelat aşteptările camarazilor lor, trebuie să plătească. Cu speranţa că şi în curtea iniţiatorului, mai sunt minţi lucide care nu vor ţine cont de această propunere care nu este a membrilor SCMD, aşteptăm cu nerăbdare publicarea proiectului de lege.
PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA
Col.(r.)
            Ioan Mişu NAON