4 ianuarie 2016

PARTICIPAM LA ACTIUNILE DE PROTEST

Pentru faptul ca actualul guvern, prin  masurile luate impotriva Armatei si a  fostilor militari a atentat  grav la democrație și la principiile statului de drept, solidari camarazilor  din tara,  membrii Filialei SCMD Slatina sunt chemați să se alăture acțiunilor inițiate de către SCMD și să participe la activitățile de protest anunțate pentru data de 24 ianuarie 2016.

Membrii Filialei care doresc să participe la aceste acțiuni organizate în București, în Piața Victoriei, sunt rugate să contacteze secretarul ori presedintele filialei pentru a se înscrie. Ulterior vor fi distribuite informatii despre organizarea deplasării.
Cu aleasă considerație și prețuire,

BIROUL OPERATIV
 Mai jos aveti un model/varianta de cerere

DOMNULE COMANDANT
            Subsemnatul ……………………………………. domiciliat in ………………….., judetul/sectorul  …………….……., str. ………………………, nr. …., Bl. ….., Sc. …., Ap. …., cod postal ……….., legitimat cu CI/BI seria  ….. nr. ……….. eliberata de ……..……. la data de ………..……, cnp ……………………… telefon ……………….. email ……………………………… formulez urmatoarea
CERERE*    
prin care va solicit, in baza dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, respectiv ale art. 6 pct. (7) si art. 13 din “Normele Metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar”, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.123 din 23 decembrie 2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015, sa dispuneti subordonatilor dumneavoastra eliberarea fisei cu locurile de munca/adeverintei privind incadrarea activitatilor desfasurate de subsemnatul si a locurilor de munca avute in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii potrivit H.G. nr. 1.294/2001, cu modificarile ulterioare, pentru perioada in care mi-am desfasurat activitatea in cadrul MApN.
         Totodata, in baza acelorasi dispozitii legale, va rog sa dispuneti inaintarea documentului respectiv catre Casa de pensii sectoriala a MApN.
         Va multumesc pentru amabilitatea dumneavoastra si sprijinul acordat!
Semantura …………………………..                                              Data ……………..

     COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR …………………………………
                                                                                 (judetean sau al sectorului …. Bucuresti)* Modelul prezentului document a fost elaborat de catre SCMD