26 iulie 2011

PROIECT PROTOCOL COLABORARE CU USL OLT

TEMEIUL LEGAL

Prezentul acord se încheie respectându-se prevederile CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI, LEGILE STATULUI ROMÂN, STATUTELE PROPRII ale ORGANIZAŢIILOR SEMNATARE precum şi agenda politică şi protocolul USL .

OBLIGAŢIILE ASUMATE PRIN PROTOCOL

SCMD FILIALA SLATINA:

• Sprijinirea forţelor politice din USL în campania preelectorală de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor menite să stopeze declinul economic şi social al societăţii româneşti. Membrii SCMD vor fi putători de mesaje în relaţia cu societatea civilă, instituţiile media şi populaţia judeţului.
• Sprijinul USL, atât în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi locale, cât şi în desfăşurarea acesteia, punând la dispoziţie personal calificat în comunicare şi relaţii publice, organizare şi planificare acţiuni.
• Pune la dispoziţia USL persoane cu pregătire superioară şi profil etic şi moral care să reprezinte USL în secţiile de votare din municipiul Slatina şi judeţul OLT, acolo unde alianţa nu are reprezentanţi.
• Sprijină şi votează candidaţii USL pentru ocuparea posturilor de primar şi consilieri locali şi judeţeni, precum şi candidaţii pentru Parlamentul ROMÂNIEI

USL – OLT

• Redobândirea de către militarii în rezervă şi retragere a demnităţii şi onoarei militare, a prestigiului şi respectului pe care îl merită în societatea românească.
• Abrogarea tuturor legilor şi prevederilor actelor normative care anulează categoriei socio-profesionale a militarilor drepturile dobândite legal precum şi pe acelea care îi discriminează în raport cu alte categorii socio-profesionale. În concret, prevederile L.329/2009, L.263/2010, L.119/2010. Mentinerea in plata a pensiilor care au fost marite ca urmare a revizuirii conform O.U.G.1/2011 iar pentru cele care au fost micsorate sa fie mentinut in plata cuantumul pensiei avut in decembrie 2010.
• Recunoaşterea SCMD ca reprezentant al militarilor în rezervă şi retragere ca apărător al drepturilor acestora, partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel central şi local, cu administraţia publică centrală şi locală.
• Acordarea pentru structura centrală şi filialele locale ale SCMD de sedii în condiţiile legislaţiei în vigoare.
• Susţinerea şi votarea în Parlament a unei legi ocupaţionale pentru militari care să respecte atât prevederile legislaţiei U.E. şi C.E.D.O., dar şi jurisprudenţa C.C., prin care să fie recunoscute, atât contribuţiile la bugetul
de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor privaţiunilor, limitărilor de drepturi, interdicţiilor şi constrângerilor pe care cariera militară le impune.
• Depolitizarea structurilor de conducere din instituţiile sistemului naţional de apărare şi ordine publică şi promovarea în cariera militară exclusiv pe criterii de profesionalism şi competenţă.
• Redarea elitelor locului pe care îl merită în societatea românească.


PRINCIPII ŞI REGULI DE COORDONARE A ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINSE DE COMUN ACORD

Despre acţiunile întreprinse individual pentru atingerea OBIECTIVELOR ŞI SCOPURILOR convenite în ACORD, părţile se obligă să se înştiinţeze reciproc pe toată perioada de valabilitate a acordului.
Acţiunile care urmează a se desfăşura în comun, vor fi pregătite, organizate şi planificate de comun acord în cadrul şedinţelor de coordonare.

REZOLVAREA DIFERENŢELOR DE OPINII ŞI MEDIEREA CONFLICTELOR

Toate divergenţele de opinii referitoare la modul de aplicare a prevederilor din acord, precum şi ÎNCĂLCAREA termenilor conveniţi în acord din cauze independente de voinţa semnatarilor acordului se vor rezolva de către conducerile organizaţiilor semnatare în şedinţă comună.

DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de colaborare este valabil începând cu data semnării şi până la realizarea obligaţiilor asumate putând fi prelungit prin acordul părţilor. Acordul devine nul de drept în situaţia în care una din părţile semnatare desfăşoară activităţi care duc la nerespectarea obligaţiilor asumate sau desfăşoară acţiuni ostile scopurilor propuse.

Observatiile si propunerile dumneavoastra de imbunatatire a prezentului proiect va rugam sa le trimiteti pe adresa de email a Filialei 1 Slatina scmdot@yahoo.com pana la 01 octombrie 2011.
Va multumim.